Op wat voor manier speelt het Iraanse regime nog een rol in het leven van gevluchte Iraniërs? De Balie maakt een avond met persoonlijke verhalen én een inkijkje in de soms schimmige werkwijze van geheime diensten.

Een netwerk van Iraanse informanten houdt vanuit Teheran politiek actieve Iraniërs in de diaspora actief in de gaten, daarover bestaat inmiddels ook in Nederland geen twijfel meer. Al helemaal niet na de twee recente liquidaties in Nederland, waar de Iraanse geheime dienst als hoofdverdachte geldt. Ook de AIVD meldt dat Iran bereid is gevluchte tegenstanders van het huidige regime onder druk te zetten of zelfs te liquideren. Naar aanleiding van onderzoek van Argos duiken we deze avond in verhalen over monitoring van de Iraanse diaspora.

Foto Firoozeh: Soraya Ebrahimi/Onfile
Illustratie: Sophia Twigt / Argos

Sprekers

De onderzoeksredactie van Argos | Argos reconstrueerde het dubbelleven van Raghdan al-H. De in Zweden veroordeelde ‘journalist’ was spil in een schimmig Iraans spel van spionage, intimidatie en mogelijk zelfs voorbereiding van nieuwe liquidaties op Nederlandse bodem.

Ervaringsdeskundigen Sander Terphuis, Keyvan Shahbazi en Afshin Ellian delen hun persoonlijke ervaringen met de lange arm van Teheran.

Schrijver Firoozeh Fardjadnia vertelt een verhaal over wantrouwen en angst binnen de Iraans-Nederlandse gemeenschap.

Barbara van Straaten, strafrechtadvocaat bij Prakken d’Oliveira geeft een inkijkje in de complexiteit van strafrechtelijk onderzoek naar gevluchte Iraniërs die worden lastiggevallen door het Iraanse regime.

Terrorisme-deskundige en onderzoeker naar de werkwijze van Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten Jelle van Buuren plaatst het werk van geheime diensten in breder perspectief.