TV NL EN

Onze Ambassadeur in Jordanië:
Een hotspot van internationale steun

Sinds de Syrische burgeroorlog heeft buurland Jordanië te maken met een toenemende stroom inkomende vluchtelingen. Op dit moment wonen er ongeveer 1 miljoen Syriërs in het land, waarvan 650.000 geregistreerde vluchtelingen zijn, terwijl Jordanië eerder in haar geschiedenis al te maken heeft gehad met 2 miljoen Palestijnse vluchtelingen en tienduizenden Irakese vluchtelingen. In totaal wonen er op dit moment zo’n 10 miljoen mensen in Jordanië.

Toch staat Jordanië bekend om zijn relatieve stabiliteit in het Midden-Oosten. Het land ondervindt echter nog altijd veel problemen rondom de opvang van het hoge aantal vluchtelingen. Om die reden heeft de internationale gemeenschap haar steun aan Jordanië de afgelopen jaren verhoogd. Voor Nederland is Jordanië sinds twee jaar een zogenaamd ‘focusland’.

Nederland heeft ook een ambassade in de hoofdstad van Jordanië, Amman. Voorafgaand aan het programma Onze Vrouw in Amman op 2 december, waar ambassadeur Barbara Joziasse in gaat op haar Nederlandse ambassadeurschap in Jordanië, spraken we de ambassadeur over wat haar werk precies inhoudt en waarom Nederland het essentieel vindt om aanwezig te zijn in Jordanië.

Voor de politieke leken onder ons, wat doet een ambassadeur eigenlijk in het algemeen?
Je hebt als ambassadeur eigenlijk drie klanten. De eerste daarvan is de regering van het land waar de ambassade is gevestigd. Dat gaat vooral over veiligheid en contra-terrorisme. Hoe houden we een land zoals Jordanië op de been ondanks het grote aantal vluchtelingen? Dit is ook in het belang van Nederland. De tweede is het bedrijfsleven. Wij vinden belangrijk dat het Nederlands bedrijfsleven goed aan de bak komt in het buitenland. Daarnaast staat ook de Nederlandse burger voorop. Denk aan Nederlanders die hun paspoort kwijt zijn of in de problemen zijn gekomen.

Wat zijn de Nederlandse belangen in Jordanië?
In Jordanië zijn we voornamelijk bezig met de opvang van Syrische vluchtelingen in de regio. Het land heeft  circa 1 miljoen Syriërs die hier naar toe zijn gegaan, waaronder 650.000 geregistreerde Syrische vluchtelingen. Als dit niet soepel verloopt dreigt de kans dat er instabiliteit ontstaat in een veelal onstuimige regio. Het is ook in het Nederlands belang dat Jordanië stabiel blijft. Want instabiliteit in deze regio heeft er vaak toe geleid dat er vrij spel ontstaat voor terroristische bewegingen, waardoor ook de Nederlandse veiligheid in gevaar komt.

Zijn er daarom ook veel andere landen aanwezig?
Jordanië is een hotspot geworden van internationale steun, want iedereen weet dat als het hier onderuit glijdt, dan ontstaat er een groot probleem in de regio. Deze focus op Jordanië zie je ook in de vergrote activiteit van andere ambassades die hier grote programma’s hebben. Met name de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en China zitten hier en hebben grote projecten op het gebied van veiligheid en ontwikkeling opgezet naast activiteiten in andere landen.

De Jordaanse economie is relatief klein. Waarom heeft Nederland dan toch economische belangen in Jordanië?
Door economische hervormingen te steunen en onze eigen expertise te delen kan de Jordaanse economie gaan groeien. Beter nog, zo kan de economie op de been gehouden worden. Een betere economie zorgt voor meer stabiliteit. Daarom ziet Nederland het van groot belang om onze kennis te delen over landbouw en watermanagement. Jordanië heeft te maken met een groot watertekort. Onze nieuwe landbouwtechnieken genereren in Jordanië drie keer meer output, met drie keer minder water.

Daarnaast zetten we bijvoorbeeld ook hoog in op onderwijs, om zo jongeren weer perspectief te bieden. Vele gevluchte kinderen hebben jaren geen onderwijs meer gevolgd en dreigen een verloren generatie te worden. Door middel van onderwijs kun je ze weer in het systeem trekken en een toekomstperspectief bieden.

U zit nu sinds 2017 in Jordanië, wat vindt u belangrijk dat de Nederlander moet weten over Jordanië?
Jordanië heeft ongelooflijk veel vluchtelingen opgevangen, zeker in vergelijking met percentages in Europese landen. Dat plaatst onze discussies in een ander perspectief. Wees daar vooral bewust van als Nederlander.

Wil je meer weten over de Nederlandse rol in Jordanië? Ambassadeur Barbara Joziasse is maandag 2 december  aanwezig tijdens een nieuwe aflevering van Onze Man / Vrouw in … waar elke keer de ervaringen van een ambassadeur uit de MENA regio centraal staan.