What lengths would you go to in order to ride a bicycle? Afghan Cycles follows a new generation of young Afghan women cyclists. For all of them, the bicycle is a symbol of freedom and they ride despite cultural barriers, limited infrastructure and death threats, embracing the power and freedom that comes with the sport.

Afghan Cycles uses the bicycle to tell a story of women’s rights – human rights – and the struggles Afghan women face daily, from discrimination to abuse, to the oppressive silencing of their voices in all aspects of contemporary society. But sometimes, the danger and obstacles can prove too much, as we learn when one of the main characters flees to France to secure a better situation and future for herself and her family.

 

With: Minky Worden (Co-Executive Producer and Director of Global Initiatives at Human Rights Watch) and Sarah Menzies, filmmaker

Moderator: Tim de Gier. He is a journalist, and co-founder of podcastplatform Dag en Nacht Media. He also hosts his own podcast on cycling, ‘De Rode Lantaarn’.

 

This screening is the Dutch premiere.

Dutch: 

Hoe ver zou jij gaan om te kunnen fietsen? Afghan Cycles volgt een nieuwe generatie van jonge Afghaanse vrouwelijke wielrenners. Voor hen allen is de fiets een symbool van vrijheid. Ze fietsen ondanks de culturele barrières, beperkte infrastructuur en doodsbedreigingen en omarmen de kracht en vrijheid die bij de sport horen.

Afghan Cycles gebruikt de fiets om een ​​verhaal te vertellen over vrouwenrechten – mensenrechten – en de strijd waarmee Afghaanse vrouwen dagelijks te maken hebben, van discriminatie tot misbruik, tot het onderdrukkend tot zwijgen brengen van hun stemmen in alle aspecten van de hedendaagse samenleving. Soms kunnen de gevaren en obstakels te veel worden, zoals we zien wanneer een van de hoofdpersonen naar Frankrijk vlucht om een ​​betere situatie en toekomst voor zichzelf en haar familie te veilig te stellen.

 

Met: Minky Worden (Co-Executive Producer en Director of Global Initiatives bij Human Rights Watch)

Moderator: Tim de Gier is journalist en mede-oprichter van het podcastbedrijf Dag en Nacht Media. Ook is hij presentator van zijn eigen podcast over wielrennen: ‘De Rode Lantaarn’.

 

Deze vertoning is de Nederlandse première.