TV NL EN

IDFA: The Silence of the Mole

Bekijk trailer
Regisseur
Anais Taracena
Speeltijd
92′
Land
Guatemala
Taal
Spaans
Ondertitels
EN

In 2014 wordt journalist Elías Barahona opgeroepen als getuige in een rechtszaak, waarin de politiek verantwoordelijken voor de mensenrechtenschendingen tijdens de Guatemalteekse burgeroorlog (1960-1996) worden aangeklaagd. Midden jaren zeventig infiltreerde Barahona als persofficier bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Barahona, ‘de mol’ uit de titel, slaagde er met zijn daar opgedane kennis in vele mensenlevens te redden. Zo raakte Barahona’s levensloop voorgoed verbonden met een pijnlijk, vaak verzwegen stuk Guatemalteekse geschiedenis.

Als Barahona snel na zijn getuigenis overlijdt, blijft Anaïs Taracena werken aan dit filmportret. Ze spreekt naasten en collega’s, die soms jarenlang niets wisten van zijn spionageactiviteiten en alsnog de heldenmoed roemen van een man die ze als ‘overloper’ hadden weggezet.

Ook duikt ze in de archieven, waar gewerkt wordt aan de restauratie van oude televisieopnames die aan de vernietigingsdrang van het regime ontkwamen. Als een complexe puzzel biedt dit zorgvuldige filmonderzoek een blik in het hart van een strijdbare burger en in het politieke systeem van toen.

English
In 2014, journalist Elías Barahona was called to testify at the trial of politicians responsible for human rights violations during the 1960-1996 Guatemalan Civil War. In the mid-1970s, he had infiltrated the country’s Ministry of the Interior as a press officer. Barahona, “the mole” of the title, gathered intelligence there, and used it to save many lives. It meant his life would forever be associated with a painful and often suppressed period in Guatemalan history.

Barahona died soon after testifying, but Anaïs Taracena continued her work on this film portrait. She spoke to loved ones and colleagues, some of whom were for many years unaware of his espionage activities. Now they praise the heroic courage of a man they had dismissed a traitor.

The director also digs into the archive, where restoration work is being carried out on old television footage that escaped the regime’s appetite for destruction. This meticulous investigation unravels a complex puzzle to offer a glimpse into the heart of a dauntless citizen and the political system in which he lived.