TV NL EN

De Balie X Rabobank

Samenwerken met het oog op een toekomstbestendige landbouwsector.

De agrarische sector ligt onder een vergrootglas, met als grote dossiers het effect van veeteelt op het klimaat, stikstof en dierenwelzijn in de bio-industrie. Deze vraagstukken tonen aan dat de de manier waarop Nederland is omgegaan met zijn land en zijn agrariërs onvermijdelijk leidt tot de uitputting van beiden. De positie van boeren in de maatschappij is daarmee onder flinke druk komen te staan. Dit leidt tot een gepolariseerd debat, wat constructieve samenwerking tussen beleidsmakers, boeren en de rest van de voedselkring bepaald niet ten goede komt.

De Balie wil het gesprek weer op gang brengen. We doen een pas op de plaats, en nemen de tijd om elkaars context te leren kennen. We gaan op zoek naar een gedeelde basis voor een toekomstbestendige agrarische sector, en onderzoeken hoe die toekomst eruit zou kunnen zien. Hoe houden we het voedselsysteem betaalbaar en gezond? Hoe creëren of behouden we een vitale bodem voor mens en dier? En hoe zorgen we ervoor dat de boer een normale boterham kan blijven verdienen in een gezonde bedrijfstak?

Met steun van Rabobank produceert De Balie daarom een reeks programma’s onder de overkoepelende titel Gedeelde Grond. Op onze pagina Dossier: Gedeelde Grond vind je de programma’s die we met Rabobank gemaakt hebben, maar ook andere programma’s rondom de toekomst van onze planeet.