TV NL EN

De Balie X Rabobank

De toekomst van onze aarde verdient een beter gesprek 

De agrarische sector ligt onder een vergrootglas, met als grote thema’s het effect van veeteelt op het klimaat, stikstof en dierenwelzijn in de bio-industrie. Deze vraagstukken tonen aan dat de manier waarop Nederland is omgegaan met zijn land en zijn agrariërs onvermijdelijk leidt tot de uitputting van beiden. De positie van boeren in de maatschappij is daarmee onder flinke druk komen te staan. Dit leidt tot een gepolariseerd debat, wat constructieve samenwerking tussen beleidsmakers, boeren, natuurbeschermers, en de rest van de voedselkring bepaald niet ten goede komt.

De Balie en Rabobank willen het gesprek weer op gang brengen en de polarisatie in het landbouwdebat doorbreken. Dat doen we door kringgesprekken te organiseren met alle betrokken partijen en programma’s te maken over de toekomst van onze landbouw. En dat doen we door interdisciplinaire teams samen te laten werken aan complexe vraagstukken. We nemen de tijd en gaan daadwerkelijk het gesprek met elkaar aan. Zo willen we discussie stimuleren om na te denken over eenieders verantwoordelijkheid voor en bijdrage aan een betere toekomst. 


Kringgesprekken

Door heel Nederland organiseren we gesprekken over thema’s die in de regio spelen en van nationaal belang zijn. Bij de kringgesprekken zijn beleidsmakers, wetenschappers, boeren, politici, experts, bedrijven, brancheorganisaties en producenten betrokken. We spreken over de landbouwtransitie, over onze gedeelde grond en onderzoeken wat er nodig is voor een beter landbouw- en voedselsysteem in de toekomst. We nemen de tijd om elkaars context te leren kennen. 


Publieksprogramma’s

We nodigen nationale en internationale experts, visionairs en beleidsmakers uit in De Balie om samen kritisch te kijken naar Nederland, Europa en de wereld als het gaat om de landbouw- en voedseltransitie. Van wie kunnen we leren en welke strategieën zijn de moeite waard? We bieden zo een breder perspectief op de landbouwtransitie en doen inspiratie op voor verandering. Vragen die centraal staan zijn: Hoe creëren of behouden we een vitale bodem voor mens en dier? Hoe houden we het voedselsysteem betaalbaar en gezond? En hoe zorgen we ervoor dat de boer een normale boterham kan blijven verdienen in een gezonde bedrijfstak?


Interdisciplinaire teams

Sommige vraagstukken hebben meer tijd en diverse invalshoeken nodig. Daarom werken we ieder jaar met een interdisciplinair team bestaande uit politici, voedselproducten en kunstenaars aan één specifieke casus. Door verschillende perspectieven en expertises samen te brengen hopen we met concrete en haalbare voorstellen te komen voor de Nederlandse samenleving. 


Gedeelde Grond is een inhoudelijk en financiële samenwerking tussen De Rabobank en De Balie. De Balie heeft redactionele eindverantwoordelijkheid voor alle programma’s.