TV NL EN

Onbekend maakt Onbemind

Het Joodse leven in Amsterdam: twee programma’s en een online tijdschrift

Foto: © Pauline Prior

Het leek de laatste decennia nauwelijks voorstelbaar maar toch is ook in Amsterdam onbegrip ten opzichte van de joodse gemeenschap en zelfs antisemitisme terug gekropen in het discours.

In het project Onbekend maakt Onbemind probeert De Balie als kunst producerende instelling in samenwerking met de joodse gemeenschap in Amsterdam een blijvende bijdrage te leveren aan de kennis over en het begrip voor het joodse leven in Amsterdam. Het project is nadrukkelijk gericht op het kweken van empathie en het verspreiden van kennis in het niet-joodse deel van de Amsterdamse bevolking.

Het project bestaat uit een programmareeks gemaakt door De Balie-programmamaker Rokhaya Seck en een kunstwerk en digitaal magazine van kunsthistoricus Anita Frank en fotograaf Pauline Prior. Het kunstwerk en het digitale magazine geven een beeld van het huidige joodse leven. De programmareeks maakt de balans op van de joodse gemeenschap in Amsterdam en het antisemitisme dat helaas wederom onderdeel is van dat bestaan.

JOODS TIJD-SCHRIFT 2021

Met dit Joods-Tijd-Schrift in digitale
vorm willen Pauline Prior en Anita Frank opnieuw het relatief onbekende Joods Amsterdam in beeld brengen en een
breder publiek bereiken dan alleen de bezoekers van een Joods museum. Reden hiervoor
is mede het toenemende antisemitisme gedurende de laatste jaren.