TV NL EN

Oorlog in Afghanistan: “The War on Terror”

Moderator
Eelco Bosch van Rosenthal
Programmamaker
Als reactie op de aanslagen van 11 september 2001 vielen Amerikaanse troepen Afghanistan binnen, en begon de War on Terror. Wat volgde was een slepende oorlog die uiteindelijk twintig jaar zou duren en die eindigde zoals-ie begon: met de Taliban aan de macht in Afghanistan. Waarom lukte het de Westerse coalitie niet om zijn doelstellingen te bereiken? Had die missie überhaupt ooit kans van slagen? En zijn de Amerikaanse troepen op het juiste moment vertrokken?

Deze avond praten we over deze vragen, en bespreken we hoe het verder moet met Afghanistan. Hoe staat het nu bijvoorbeeld met de positie van vrouwen in het land, en wat kan er gedaan worden om die te verbeteren? Al deze vragen, en meer, bespreken we met bijzondere gasten. Fawzia Koofi was de eerste vrouwelijke vice-voorzitter van het Afghaanse parlement en behoorde tot de Afghaanse delegatie bij de vredesonderhandelingen met de Taliban. In haar carrière maakte ze van het verdedigen van vrouwenrechten haar prioriteit. Dat viel niet bij iedereen in goede aarde – ze overleefde meerdere aanslagen op haar leven. Sana Safi is BBC-journalist. Ze werd geboren in Kaboel en schreef tijdens haar carrière vele artikelen over Afghanistan.

De voertaal tijdens dit programma is Engels.

Oorlog in Afghanistan

Dit is het tweede programma in het drieluik ‘Oorlog in Afghanistan’. De overname van de Taliban leek zich afgelopen augustus in enkele weken – of zelfs dagen – te voltrekken. De geschiedenis wordt vaak geschreven aan de hand van zulke stormachtige momenten, maar daarachter gaan grotere verhalen schuil. In dit drieluik proberen we dat grotere verhaal te duiden. Waar en wanneer werd de kiem gelegd voor de Taliban, wat heeft de War on Terror betekend voor de interne verhoudingen in Afghanistan, en wat gebeurde er nou eigenlijk precies tijdens de chaotische evacuatie van Kaboel? Wat was de rol van de Nederlandse overheid, en welke lessen hebben we geleerd?


English

In response to the September 11, 2001 attacks, US troops invaded Afghanistan, starting the War on Terror. What followed was a drawn-out war that would eventually last twenty years and that ended as it began: with the Taliban in power in Afghanistan. Why did the Western coalition fail to achieve its objectives? Did that mission ever have any chance of success? And did the US troops leave at the right time? This evening we will discuss these questions and discuss how to proceed with Afghanistan. What is the current status of women in the country, for example, and what can be done to improve it?

Sprekers

Fawzia KoofiAfghaanse politicus en vrouwenrechtenactivist
Sana SafiJournalist BBC World Service