TV NL EN

Burgers aan de top?

DUUR
120 minuten

Onze lokale democratie is niet erg populair bij burgers. Het opkomstpercentage bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen was slechts 50,3%. Vier procent van de Amsterdammers van 18 jaar en ouder is lid van een politieke partij. Aan de andere kant wordt in de samenleving op allerlei manieren geëxperimenteerd met nieuwe gespreks- en beslisvormen. En aan maatschappelijke uitdagingen geen tekort. Uit zorg over deze lage opkomst en in een poging deze formele en informele democratie dichter bij elkaar te brengen organiseerden een aantal inwoners van Amsterdam afgelopen juni een eerste stadsbrede burgertop. Wat kunnen we leren van deze burgertop en vergelijkbare initiatieven in Nederland? En hoe ziet de democratie in Amsterdam er straks uit? Daarover gaan we in debat, met raadsleden, bestuurders en democratische vernieuwers. In binnen- en buitenland worden nieuwe vormen van democratie in de praktijk uitgeprobeerd: burgertoppen, raadsinformatieavonden, stadsgesprekken, burgerfora, politieke markten. In onder andere Groningen, Uden, Amersfoort, Nijmegen, Eindhoven, Tilburg vonden burgertoppen plaats of staan deze op stapel. In IJsland deden burgers een serieuze poging samen een nieuwe grondwet te schrijven. En toen er in België ruim een jaar geen regering was organiseerde men een G1000 burgertop. Welk invloed hebben deze, nu nog incidentele gebeurtenissen, op onze democratie op een langere termijn? Welke nieuwe rollen kunnen volksvertegenwoordigers, bestuurders en burgers vervullen? Welke alternatieve wijzen van beslissen zijn vruchtbaar en welke minder? Hebben politieke partijen nog een rol? En moeten we wellicht de formele spelregels van onze democratie aanpassen om samen de beste beslissingen voor onze gemeenschap, stad en buurt te nemen? Tijd voor een scherp gesprek. Deelnemers aan ’t debat uit Amsterdam zijn: Marja Ruigrok (fractievoorzitter VVD), Marjolein Moorman (fractievoorzitter PvdA), Daniël Peters (fractievoorzitter SP), Rutger Groot Wassink (fractievoorzitter GroenLinks), Mascha ten Bruggencate  (D66 Amsterdam), Wil van Soest (fractievoorzitter PvdO), wethouder Abdeluheb Choho (Bestuurlijk Stelsel) en verschillende leden van de zeven bestuurscommissies. Ook nemen deel: Marian van Voorn (initiatiefnemer G1000 Burgertop Groningen) Wieke Paulusma (raadslid D66 en aanjager G1000 Groningen), Sanne Scholten (gemeenteraadslid D66 Utrecht), Marijke Shahsavari-Jansen (fractievoorzitter CDA), Sander van Waveren (fractievoorzitter CDA Utrecht), Josien Pieterse (directeur Netwerk Democratie) en Liesbeth Levy (Stichting LOKAAL) De avond staat onder leiding van Elisabeth van den Hoogen.  

U kunt zich aanmelden via www.burgertop-amsterdam.nl/debat-23-nov/ Dit debat wordt georganiseerd door Stichting Burgertop Amsterdam. Voor vragen over het debat kunt u contact opnemen met Bart Cosijn of Yvette Jeuken via info@burgertop-amsterdam.nl.