TV NL EN

Hva Masterclass x De Balie

DUUR
90 minuten

De Masterclass van De Balie x HvA helpt honoursstudenten zich voor te bereiden op het werken in de historische, spannende en creatieve stad Amsterdam. Het is diezelfde stad waarin etnische, sociale spanningen en hardnekkige maatschappelijke problemen dagelijks aan de orde zijn. Hoe lossen we die problemen op? Hoe dragen inspirerende mensen, die bepalend zijn voor de inrichting en de toekomst van deze stad, bij aan de oplossingen? In de masterclasses leren studenten van sleutelfiguren uit Amsterdam en omstreken. De gastsprekers vertellen over de keuzes die ze hebben gemaakt, die hen hebben gevormd tot wie ze nu zijn. En de dilemma's die ze op hun pad zijn tegengekomen. De studenten krijgen op hun beurt de kans de gastdocenten de hemd van het lijf te vragen. Deze keer geeft Damiaan Denys (52) de masterclass. Denys is een Vlaming die in Nederland werkt en woont. Hij behaalde een master Filosofie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en Geneeskunde aan de Universiteit van Leuven. Hij promoveerde in Psychiatrie aan de Universiteit van Utrecht en werkte als hoofd angststoornissen aan het UMC Utrecht. Hij is hoogleraar aan de UvA en afdelingshoofd psychiatrie aan het AMC Amsterdam. Hij is tevens verbonden als neurowetenschapper aan het Nederlands Herseninstituut. Denys is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Na afsluiting dineren de deelnemers in de Salon met de gastspreker. Ieder seizoen wordt afgesloten met een alumnibijeenkomst. Eerdere gastdocenten waren onder andere: Femke Halsema (publicist), Raoul Heertje (stand-up comedian), Wouter Bos (oud-politicus), Ilja Klink (directeur van de Nederlandsche School), Nienke Venema (directeur Stichting Democratie & Media), Barbara van Beukering (oud-hoofdredacteur van Het Parool), Louise Gunning (Voorzitter CvB UvA en HvA), Jet Bussemaker (Minister OCW), Youp van 't Hek (stand-up comedian), Achmed Marcouch (burgemeester van Arnhem), Bero Beyer (directeur IFFR), Alexandra van Huffelen (algemeen directeur GVB), Kajsa Ollongren (Vice-Premier en minister van Binnenlandse Zaken) en Arnold Jonk (hoofdinspecteur primair en speciaal onderwijs). Redactie: Rik Seveke (De Balie)