TV NL EN

Voorbij het neoliberalisme: Naar een beter klimaat?

DUUR
90 minuten

Gemist? Video's komen op De Balie TV en De Balie Vimeo. Het is de afgelopen eeuwen wereldwijd een volle graad warmer geworden en de temperatuur stijgt steeds sneller. Klimaatverandering kan binnen enkele decennia leiden tot ongekende overstromingen, hongersnoden, klimaatoorlogen en enorme aantallen vluchtelingen. Kortom: de urgentie om onze CO2 uitstoot te reduceren was nog nooit zo groot. Maar toch hangt Nederland nog steeds onderaan de Europese ranglijsten als het gaat om de overstap naar duurzame energie. Wat moet er veranderen? Tijdens dit programma gaan we in gesprek over welke structurele veranderingen nodig zijn om klimaatverandering tegen te gaan. Politicoloog Hein-Anton van der Heijden zal deze middag betogen dat het allesoverheersende neoliberale denken de klimaatcrisis teweeg brengt. We moeten het neoliberalisme volgens hem zien als een deel van het probleem, en niet als oplossingsstrategie. Over deze stelling gaan we in debat met onder meer Jaap Tielbeke (journalist, Groene Amsterdammer), Frank Wassenberg (Tweede Kamerlid PvDD), Joris Thijssen (directeur Greenpeace) Marlies Glasius (Prof. Internationale Betrekkingen, Universiteit van Amsterdam), Donald Pols (directeur Milieudefensie). Waarom wordt er in het publieke debat zo weinig aandacht besteed aan de structurele conflicten die ten grondslag liggen aan klimaatverandering? Kan binnen het huidige neoliberale systeem klimaatverandering op adequate wijze tegen worden gegaan? Wat doen sociale bewegingen om hier verandering in te brengen? En wat kunnen we verwachten van de prioriteit van het klimaat in een nieuw kabinet? Dit programma staat onder leiding van moderator Natasja van den Berg.