TV NL EN

Waarom haten ze ons eigenlijk?

DUUR
120 minuten

Er gaat geen week voorbij of er vindt wel ergens een terroristische aanslag plaats. Als het een zware aanslag is roepen onze politici op tot kalmte, zij veroordelen de barbaarse daad en men verklaart de oorlog aan de extremisten die deze aanslagen plegen. Niettemin lijken onze overheden weinig greep te krijgen op dit verschijnsel. Dit is opvallend, want de belangrijkste taak van de overheid is voorkomen van geweld. Gaat het onze overheden ooit lukken dit verschijnsel te beteugelen? En zo ja, hoe? Wat is de achtergrond van deze hardnekkige plaag die men maar niet onder controle krijgt? De Stichting Werkelijkheid in Perspectief organiseert een bijeenkomst over deze vragen op maandag 23 januari van 16.30 tot 18.30 in De Balie in Amsterdam. In 2016 publiceerde een groep uiteenlopende denkers een boek over dit onderwerp: Waarom haten ze ons eigenlijk? In het boek proberen journalisten, juristen, islam-deskundigen, filosofen en historici in te gaan op de vraag die voorligt. Twee presentaties staan deze bijeenkomst centraal: van de Belgische essayist Wim van Rooy (geb. 1947) en de Nederlandse letterkundige Halim El Madkouri (geb. 1967). Van Rooy is de schrijver van het boek Waarover men niet spreekt (2015) dat een spectaculair succes was in zowel Nederland als België. El Madkouri is arabist en islamoloog. Ingeleid door Paul Cliteur en gemodereerd door Meindert Fennema en Geerten Waling. Met medewerking van Frits Bolkestein en verschillende schrijvers uit het boek.