TV NL EN

Absaline Hehakaya

Cinema
Hoofd Cinema

Absaline Hehakaya (1987) is hoofd Cinema en daarmee verantwoordelijk voor de filmprogrammering van De Balie. Ze is opgeleid tot media-wetenschapper en filosoof, in Amsterdam en Berlijn. Film is bij uitstek het medium om de wereld van alledag tegen het licht te houden en daarover in gesprek te gaan. Daarom staat Absaline bijna iedere week wel op het podium van De Balie om regisseurs, kunstenaars, denkers en doeners te bevragen aan de hand van de beste documentaires en meest eigenzinnige fictie films. Ze is van plan dit te blijven doen, tot iedereen er van doordrongen is dat Nederland een bloeiende, fantastische documentaire traditie heeft om trots op te zijn, of tot de bar sluit en het tijd is om naar huis te gaan.