TV NL EN

De Balie introduceert: het Levensbeschouwelijke Genootschap de Gemeenschap der Rede

Twee lessen zijn uit twee jaar corona goed te trekken: voor zingeving moet je de deur uit, en het publieke debat kunnen we beter niet aan het internet overlaten. De samenleving vertoont steeds meer scheuren en barsten, onze voornaamste collectieve ervaring is een voortdurend snakken naar hoop, troost en perspectief.

Een uitgelezen kans voor een herwaardering van kunst, cultuur en gesprek, zou je denken, maar het liep anders. Een toch al sterk vermagerde culturele sector werd op rantsoen gezet, zonder dat er ooit een goed gesprek werd gevoerd over wat het bestaan betekenisvol maakt en welke rol cultuur daarin speelt. Een toch al niet verwend publiek werd door de minister van Volksgezondheid gewezen op het bestaan van Digital Video Discs (DVD). Een toch al gepolariseerd publiek debat dreigt volledig te worden overgelaten aan algoritmes.

Gedreven door een diepgeworteld geloof in de open samenleving richtten wij het Levensbeschouwelijke Genootschap de Gemeenschap der Rede op. De Gemeenschap der Rede is laagdrempelig, pragmatisch en inclusief; de toegang is voor iedereen gratis. Op deze manier kunnen wij ook de podiumkunstenaars en zzp’ers die nu van hulp verstoken zijn weer aan het werk krijgen. Wij roepen artiesten of kunstenaren die de afgelopen twee jaar niet hebben kunnen optreden dan ook op zich te melden via optreden@debalie.nl. Vanzelfsprekend bieden wij hen een honorarium. 

Het zal niemand verbazen dat wij geloven in het vrije woord. Daarnaast geloven wij dat samenkomen om cultuur te ervaren en om te spreken over kunst en maatschappij zinvol en troostrijk is en het bestaan betekenis geeft. Democratie en rechtsstaat bestaan bij de gratie van ontmoeting en gesprek. Er moeten plekken zijn waar volksvertegenwoordigers hun kiezers ontmoeten en horen, waar lotgenoten of andersdenkenden met elkaar in gesprek gaan, waar experts kritiek uiten op beleid. In regelmatige bijeenkomsten vieren we de eredienst van democratie en rechtsstaat, van rede en troost.

Een overzicht van bijeenkomsten volgt in de loop van de week op debalie.nl.


De Balie doet er alles aan om de veiligheid en gezondheid van bezoekers te garanderen. Bij binnenkomst wordt gecontroleerd op qr-code, in de zaal zitten bezoekers op 1.5m afstand van elkaar verwijderd. Deze werkwijze zorgde er eerder voor dat er amper besmettingen plaatsvonden, en de theaters al snel tot de coronaveiligste plekken van Nederland behoorden.

De Balie stelt ruimte ter beschikking aan het Levensbeschouwelijke Genootschap de Gemeenschap der Rede. Dat genootschap bepaalt de inhoud en samenkomst voor leden en belangstellenden.

De oprichters van het genootschap. Foto’s door Ernst van Deursen.