TV NL EN

Gelijke kansen in het onderwijs eist ongelijke behandeling

STUDIO-deelnemer Mohammed Saiah zag tijdens de coronacrisis de investeringen in kansenongelijkheid in het onderwijs omhoog schieten: “Als het mogelijk is om te investeren in de kinderen die het het hardst nodig hebben in crisistijden, dan moet dit ook mogelijk zijn in normale tijden”

Geschreven door
Mohammed Saiah
Gelijke kansen voor ieder kind krijg je alleen als je het lef hebt om ongelijk te investeren. Nu de scholen gesloten zijn wegens het coronavirus wordt er massaal thuisonderwijs gegeven. Het laat ons op pijnlijke wijze zien dat de kinderen in kwetsbare posities hierdoor het zwaarst getroffen worden. Geen internet thuis, geen apparaat om thuisonderwijs te volgen, ouders die de lesstof niet begrijpen, die de Nederlandse taal niet eens machtig zijn.

Afgelopen week werd duidelijk dat er extra geld beschikbaar wordt gesteld om ervoor te zorgen dat kinderen die geen laptop of tablet hebben voor thuisonderwijs er eentje krijgen. Hiervoor is 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. KPN liet weten gratis internet aan te bieden voor schoolkinderen zonder eigen wifi thuis. ABN Amro beloofde 2000 laptops te schenken aan kinderen in arme wijken. Één woord; FANTASTISCH. De hamvraag lijkt hebben we nou En, ja. Een internetverbinding thuis hebben is daar één van.

Een goede kennis van de familie geeft aan dat ze het moeilijk vindt om als alleenstaande moeder 2 kinderen (Saber 3 en Mohammed 5 jaar oud) thuis Nederlands les te geven omdat ze zelf gebrekkig Nederlands spreekt. Ook geeft ze aan dat ze één tablet heeft die de hele tijd vastloopt waardoor Saber en Mohammed er helemaal niets mee kunnen. En ze niet de financiële middelen heeft om een ander apparaat aan te schaffen. Saber hoort op de voorschool te zitten. De voorschool is er voor kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar oud met risico op taalachterstand. Opdrachten die de kinderopvang naar haar opstuurt kan ze simpelweg niet uitvoeren. Haar zoon zal hierdoor een achterstand oplopen die niet zomaar in te halen is.

Op dit moment groeien een heleboel kinderen op in een omgeving waarin ze minder kansen hebben. Waarin ze weinig kennis hebben van de kansen die ze mislopen. Dit komen mede door de sociaal-economische achtergrond van de ouders. Die het vaak zelf niet weten doordat ze laaggeschoold zijn of langdurig in armoede leven. Soms begrijpen ze het onderwijssysteem onvoldoende en kunnen ze daardoor, ondanks goede wil, hun kinderen niet op een manier begeleiden die het Nederlandse onderwijssysteem van hen vraagt. De afgelopen jaren hebben meerdere rapporten waaronder die van de Onderwijsinspectie aangetoond dat bovengenoemde kenmerken ervoor kunnen zorgen dat de verschillen alsmaar groter worden. Als we er niets aan doen dan zal dat zich niet alleen beperken tot deze generatie maar zal het veel verder gaan.

Als het mogelijk is om te investeren in de kinderen die het het hardst nodig hebben in crisistijden, dan moet dit ook mogelijk zijn in normale tijden. Alle kinderen en jongeren hebben recht op gelijke kansen in het onderwijs. Het is belangrijk dat de talenten van alle kinderen en jongeren optimaal benut worden. Dat is niet alleen van groot belang voor de toekomst van kinderen en jongeren zelf, maar ook voor de toekomst van onze samenleving. Een kans voor iedereen om nu de ogen te openen voor het belang van kansengelijkheid. Een duurzame oplossing is nodig om kinderen in kwetsbare posities een eerlijke kans te geven op een goede start en verloop. Want om gelijke kansen te krijgen moet je ongelijke gevallen juist ongelijk behandelen.


Meer weten over ons opleidingstraject STUDIO? Klik hier.

Mohammed SaiahDe Balie STUDIO-deelnemer en Gemeenteraadslid Utrecht