TV NL EN

STUDIO: Hoe is het met… Bertus Tulleners?

Meer dan veertig experts hebben inmiddels het STUDIO-traject doorlopen. Hoe kijken de alumni terug op hun deelname? En waar hebben ze zich sinds die tijd mee bezig gehouden?
Deze keer: duurzaam ondernemer Bertus Tulleners.

Studio alumni

Met een duurzamere samenleving als doel begon Bertus in 2018 met het STUDIO-traject. Hij is sinds 2014 partner bij TheRockGroup, een organisatie dat bedrijven adviseert over verduurzaming. Ook gaf hij onder andere les aan de Universiteit van Amsterdam over innovatie en duurzame ontwikkeling. Met vijf anderen maakte hij deel uit van de derde lichting experts die door middel van trainingen hun weg naar het publieke debat vonden.

Hoe kijk je terug op je deelname aan STUDIO? 
“Het heeft me over een drempel geholpen. Vóór STUDIO had ik geen moeite met me mengen in het debat, ook niet over gevoelige onderwerpen of standpunten. Mits het in directe dialoog met anderen was. Maar door STUDIO ben ik ook expliciet naar een breder publiek gaan communiceren zonder dat er direct sprake is van een dialoog.

Ook organiseerde ik zelf al veel hoger en professioneel onderwijs waar ik als docent zelf verantwoordelijk was voor allerlei vaardigheidstrainingen. Maar in STUDIO was ik zelf ineens weer de student. Dat gaf veel ruimte en rust om zelf weer aan de slag te gaan met het verder ontwikkelen van mijn eigen vaardigheden.”

Bij TheRockGroup werkt Bertus aan de transitie naar een duurzame economie en samenleving. Verandering naar een eerlijke en duurzame economie dat is waar Bertus zich voor inzette toen hij met STUDIO begon.

Hoe heeft STUDIO je bij je missie geholpen?
“Ik denk dat het me bewuster heeft gemaakt dat een deel van mijn professionele rol kan zijn om juist ook het publieke debat op te zoeken. Om een transitie in gang te zetten helpt het juist ook vanuit de praktijk stemmen te hebben die zich mengen in het publieke debat. Al was het maar omdat het debat vaak plat is en mijlenver achterloopt op de realiteit die individuen en organisaties ervaren.”

Verschillende maatschappelijke belangen maken verandering lastig, maar juist daarom is meedoen in het publieke debat belangrijk. Zijn werk veranderde erdoor. “De grote, maatschappelijke uitdagingen waarvoor we staan vergen dat we keuzes maken. Deze keuzes gaan over hoe we sociale, economische en ecologische problemen oplossen. Maar uiteindelijk zijn het ook politieke keuzes. Dat is kennelijk ook onderdeel van mijn werk. Dat zie ik nu scherper en daarmee kan ik er ook gerichter actie op ondernemen.”

Waar heb je je sinds STUDIO zoal mee beziggehouden?
“Vanuit onze onderneming TheRockGroup heb ik met allerlei organisaties gewerkt aan het verduurzamen van hun operatie zodat zij een proactieve rol spelen in de transitie naar een duurzame economie.

Naast het adviseren van reguliere ondernemingen zijn we als medeondernemer ook verder gaan bouwen aan onze duurzame Nederlandse Frisdrank: Roze Bunker. Inmiddels hebben we een nieuwe locatie in Culemborg en maken we lokale frisdranken van afvalstromen en werken we direct met boeren om pro-diversiteit gewassen om te zetten in frisdrank. Zo laten we zien dat duurzaam ondernemerschap in de praktijk kan werken.

Ook heb ik verschillende onderwijstrajecten opgezet, en hebben we samen met het Koninklijk Instituut voor de Tropen het SDG Traineeship gelanceerd. In dit programma bieden we zo’n 250 jonge professionals per jaar de kans om praktijkervaring op te doen met het werken aan de Sustainable Development Goals.”

En wat staat er op de planning?
“We zijn TRG verder aan het uitbreiden met nieuwe collega’s in Nederland, België en Zuid-Afrika. Ook bij Roze Bunker zijn er grote ambities dit jaar: na het Covid-jaar goed te zijn doorgekomen staan we te springen om verder uit te breiden in Nederland waarbij we producten ook als positief communicatiemiddel kunnen gebruiken. Verandering kan, is ook leuk, zelfs in frisdrank.

Verder merk ik bij mezelf een groeiende behoefte om ook wat structureler de publieke opinie te voeden. De verkiezingen laten weer zien dat enorme maatschappelijke vraagstukken ver van de belevingswereld van de meeste mensen staan. De groeiende economische ongelijkheid en ecologische crisis gaan voor permanente ingrijpende vrijheidsbeperkingen en kosten zorgen. Tenzij we ingrijpen. En we kunnen ingrijpen.

Daarom ben ik aan het broeden op een initiatief om deze urgentie en onze opties om te handelen ook buiten de elite duurzaamheidsbubbel stevig neer te zetten. Weet nog niet precies welke vorm het krijgt, en hoop dat het überhaupt vorm krijgt. Gok dat een zekere mate van recalcitrantie en ondernemerschap er in ieder geval onderdeel van worden.”

Bertus Tulleners
Bertus Tulleners

Meer weten over ons opleidingstraject STUDIO? Klik hier.