TV NL EN

EXPOSED: onze zoektocht

Onze zoektocht ‘Jongeren uit het zicht’ naar online seksuele intimidatie onder jongeren in Amsterdam.

Column – De Balie Live Journalism start een nieuw onderzoek: seksuele uitbuiting onder jongeren in Amsterdam. Door sociale media is uitbuiting naar minder zichtbare plekken verplaatst. Hoe ziet de weg van onschuldig online seksueel gedrag tot uitbuiting eruit? En hoe maken we de stad een veilige plek voor iedereen? Een zwaar onderwerp en volgens ons broodnodig om hier de komende maanden in te duiken.

Het probleem lijkt te groeien: steeds vaker horen we verhalen over jongeren die hiermee in aanraking komen. Zo publiceerde het Parool het verhaal van een jonge vrouw die werd geronseld om tegen betaling seks te hebben in hotels. Dit bleek helaas een veelvoorkomend verhaal. Ook is onlangs de campagne Stop Shaming! gelanceerd tegen online shaming en exposing. En heeft de gemeente Amsterdam de aanpak van seksuele intimidatie en seksueel geweld tegen meisjes en jonge vrouwen in februari 2020 als prioriteit bestempeld naar aanleiding van het onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

Toch blijven veel verhalen rondom seksuele uitbuiting onder jongeren onzichtbaar. Over de omvang in Amsterdam is nog maar weinig bekend en nieuwe vormen van grensoverschrijdend gedrag en uitbuiting ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan daders die jongeren ronselen door hen te chanteren met het verspreiden van een foto of video. Doordat deze vormen zich vaak afspelen op sociale media, zien we ze niet. Net als de jongeren zelf, die tijdens de coronacrisis vooral online door het leven gaan. Kortom, er gebeurt veel, maar vaak buiten het zicht van de samenleving.

Amsterdam is niet voor al zijn inwoners een veilige stad. We horen verhalen van jongeren die online worden exposedgeshamed, gechanteerd en (seksueel) uitgebuit. Elk verhaal is er een te veel. En de veelheid aan verhalen maakt ons duidelijk dat er sprake is van een structureel probleem.

Hoe maak je een probleem zichtbaar dat zelf wenst onzichtbaar te blijven?

Maar ook wij zitten in een zoektocht. Want wanneer is er sprake van grensoverschrijdend gedrag online en wanneer verandert dit in seksuele uitbuiting? Waar begin je? Hoe ga je om met daders die zelf ook minderjarig zijn en midden in hun eigen seksuele ontwikkeling zitten? En hoe maak je een probleem zichtbaar dat zelf wenst onzichtbaar te blijven?

Wat kan je de komende maanden verwachten?

De komende maanden brengen we het bredere verhaal rondom incidenten in kaart. De incidenten staan namelijk niet los van elkaar. En ook niet van de omgeving, van maatschappelijke en digitale ontwikkelingen. We voeren gesprekken met ervaringsdeskundigen, experts, ouders, docenten, hulpverleners en ambtenaren over welke verantwoordelijkheden zij hebben en hoe Amsterdam grip krijgt op dit groeiende probleem. De gesprekken verschijnen op onze website in de vorm van korte interviews. Ook maken we samen met AT5 videorapportages, bijeenkomsten en podcasts en werken we toe naar een slotvoorstelling in juni 2021. Want wij geloven: verhalen moet je tot leven wekken, in de journalistiek en op het podium.

Heb je een tip, verhaal of idee over dit onderwerp? Deel dit vooral met ons via: livejournalism@debalie.nl.