TV NL EN

Kansenongelijkheid in het onderwijs: hoe los je het op?

De kansenongelijkheid in het onderwijs is nu twee keer zo groot als tien jaar geleden. En dat treft vooral kinderen die te maken hebben met bijvoor beeld armoede of een taalachterstand. Het is een zorg van veel ouders. 

De kinderen van Efrat hadden een taalachterstand maar zij kregen alle kansen. De kinderen van Stella hebben het thuis niet breed en waren daar de dupe van.

De kinderen van de uit Israël afkomstige Efrat de Groot hadden net als zijzelf een taalachterstand toen ze een aantal jaren geleden aan de basisschool begonnen. ‘Ik kon mijn kinderen niet voldoende ondersteunen’, vertelt ze. ‘Ik had de school hierbij nodig. Maar in die tijd waren er genoeg leerkrachten om mijn kinderen extra stimulans te geven die ze nodig hadden. En ook om mij als moeder erbij te betrekken hoe ik thuis mijn kinderen kon ondersteunen. Efrat’s kinderen sloten de basisschool af zonder achterstand.

Achterstand

Stella de Swart heeft minder geluk. Ze kampt al jarenlang met financiële problemen.  Volgens Stella had haar zoon een hoger schooladvies kunnen krijgen, als er meer geld was geweest. ‘Mijn zoon is dyslectisch, er moest een onderzoek worden gedaan. Dat kon ik niet betalen’, vertelt ze. Via school kwam ze terecht bij de gemeente voor een vergoeding. Het traject duurde maandenlang en intussen liep de leerachterstand bij haar zoon op school op. ‘Op zo’n moment denk je; had ik maar geld, dan kon ik meteen naar een bureau dat hem bijles kan geven. Dan had hij geen achterstand opgelopen en een betere citotoets gemaakt.’

Beide ouders pleiten voor intensieve hulp aan ouders. Efrat: ‘Er zal iemand binnen de school moeten zijn om de ouders mee te nemen in het hele leerproces, hoe ze hun kinderen thuis kunnen ondersteunen. Stella had baat gehad bij praktische hulp met de ingewikkelde aanvragen voor vergoedingen waardoor haar zoon veel sneller getest had kunnen worden. ‘Zo kan er maatwerk worden geleverd.’

 

Ouders, meld je! Hoe pakken we kansenongelijkheid op de basisschool aan?

Debatcentrum De Balie en AT5 zoomen de komende maanden in op kansenongelijkheid op basisscholen. Met debatten, reportages en artikelen. Veel mensen uit de politiek en het onderwijs laten van zich horen. Maar wat vinden ouders, die zien dat hun kind niet dezelfde kansen krijgt als hun klasgenootjes? Of die in hun omgeving zien gebeuren dat kinderen met dezelfde talenten toch niet hetzelfde schoolsucces behalen? Wat is er nodig en wat kun je doen? En waar ligt de taak van de school?

De Balie Live Journalism en AT5 zoeken ouders die dit hebben ervaren of zien gebeuren in hun omgeving. Stuur ons een mailtje op LiveJournalism@DeBalie.nl. We spreken je graag!

Ouder met zelfde ervaringen? Stuur ons een mailtje op LiveJournalism@DeBalie.nl. We spreken je graag!