TV NL EN

Routeboek Live Journalism

De weg door het web van informatie over achterstallig onderhoud

Huren met Kuren, het slot – In dit routeboek vind je de route die wij als redactie afgelegd hebben sinds september, maar ook de route die je af kunt leggen als huurder wanneer je last hebt van gebreken aan je woning.

In het eerste project onderzochten we het groeiende aandeel van mensen met een baan die toch niet meer rond kunnen komen in Amsterdam. De resultaten leidden tot vragen in de gemeenteraad en uiteindelijk nieuw beleid. Daarna werd het voor ons tijd om een nieuw onderwerp onder de loep te nemen: achterstallig onderhoud van huurwoningen in de hoofdstad.

Voor ons tweede onderzoek fietsten we afgelopen maanden rond door Amsterdam om huisbezoeken af te leggen, spitten we huurcontracten door en woonden we zittingen bij waar huurders na jaren van slecht onderhoud en onbeantwoorde mails een bindende uitspraak afdwongen.

Achter de Amsterdamse gevels vonden we schimmel, lekkages en houtrot. In de contracten onwenselijke clausules. Tijdens de zittingen zagen we hoe de voorzitter van de huurcommissie herhaaldelijk huurder en verhuurder aanspoorde om na de zitting nog eens goed te praten onder het genot van een kopje koffie.
In Amsterdam is er sprake van ernstige gezondheidsklachten door achterstallig onderhoud. Dit heeft een enorme impact op Amsterdammers en op de stad. We vonden persoonlijke verhalen, zoals dat van Carolus (66), die tien jaar lang bij grote regenbuien ’s nachts uit bed moest komen om glazen in het kozijn te zetten die de binnenkomende druppels konden opvangen. Of dat van Natascha (30), die zich geïntimideerd voelt door haar verhuurder. Er wordt niks gedaan aan de schimmel in de kinderkamer, waardoor haar vierjarige dochter noodgedwongen bij haar op de kamer slaapt.

Dit boekje is voor iedereen die huurt met kuren, en voor iedereen die ziet hoe de stad verandert en ten koste waarvan. In dit boekje vind je een overzicht van de belangrijkste publicaties en bijeenkomsten van ons onderzoek, en een aantal persoonlijke verhalen die we vonden tijdens de huisbezoeken en die gehoord moeten worden. Daarnaast wijzen we je graag de weg door het web van informatie en instanties. Achterin dit boekje vind je tips voor een gezond huis en een stappenplan dat je kunt volgen wanneer je last hebt van achterstallig onderhoud.

Bekijk het routeboekSchimmels, lekkages, houtrot, onwenselijke clausules en portretten van Amsterdammers

Dit boekje is voor iedereen die huurt met kuren, en voor iedereen die ziet hoe de stad verandert en ten koste waarvan.