TV NL EN

Samen het onderzoek aanscherpen

Een verslag van de tafelgesprekken met huurders, raadsleden en Stichting !WOON

Bijeenkomst – Op 23 september kwamen in de Grote Zaal van De Balie tientallen Amsterdammers bijeen om te praten op de avond ‘Huren met Kuren’, over huizen met achterstallig onderhoud. In rondetafelgesprekken, interviews met experts en debat met raadsleden liepen de emoties soms hoog op. “Ik ben gewoon zo moe van de hele tijd overal achteraan moeten zonder resultaat”, gaf één iemand aan. “Er moet nu gewoon eindelijk iets gaan gebeuren!”

De avond begon met een uitleg van de enquête die De Balie Live Journalism en AT5 drie weken eerder hadden uitgezet onder Amsterdammers. Daarin werd gevraagd je te melden als je je herkende in de situatie van slecht onderhoud in je huis. Meer dan 1000 reacties kwamen binnen, vertelde redactielid Manon Stravens, met mensen die spraken over “huizen die met elastiekjes aan elkaar hangen”.

Tot zover de theorie, maar het verhaal kwam pas echt binnen toen een reportage werd getoond van Carolus van Soest, die zijn huis in de Pijp huurt van een particuliere verhuurder. Niet alleen was zijn plafond naar beneden gekomen in januari (nog steeds niet hersteld), ook zit de schimmel aan de muren, tocht zijn woonkamer gigantisch en heeft zijn badkamer geen ventilatie. In de zaal werd door sommigen geschokt gereageerd en door anderen slechts gezucht. Want hoe schokkend ook, het bleek vooral heel herkenbaar.

Daarom, vertelde Tim Wagemakers van Live Journalism, heeft De Balie het onderzoek ook opengegooid. Omdat de mensen in de zaal meer weten dan vier journalisten. Na een vraaggesprek met expert Evert Bartlema (directeur van stichting !WOON) gingen we dan ook vooral in gesprek met elkaar.

Aanwezigen gaven aan zich slecht gehoord te voelen bij instanties, maar vooral ook geen vertrouwen te hebben in de handhaving en controles. “Je kunt het wel melden”, zei iemand, “maar er zijn nooit mensen genoeg om dan vervolgens ook echt te controleren.” Daarnaast spraken veel mensen over weinig zicht op wie precies de eigenaar van hun pand is, waardoor ze door beheerders en makelaars steeds van het kastje naar de muur gestuurd worden. Ook werd het tekort aan instrumenten en sancties genoemd. Op dit moment is de enige wettelijke oplossing die beschikbaar is voor gedupeerde huurders een verlaging van de huur, maar “het gaat niet om geld,” werd tijdens de tafelgesprekken gezegd. “Ik wil gewoon dat het achterstallig onderhoud zelf verholpen wordt.” En in algemene zin spraken mensen van enorme vermoeidheid, van het al maar weer melden, jaar in jaar uit, zonder resultaat.

“Het is voor ons ook niet nieuw”, zei Evert Bartlema (!WOON) dan ook, “maar dat is misschien het hele probleem. Het speelt al lang en het blijft ook spelen.” Vanuit stichting !WOON komen veel klachten bij hem terecht, waarna !WOON samen met huurders een dossier probeert op te bouwen richting verhuurders.

Maar erkenden raadsleden Hala Naoum Nehmé (VVD), Erik Flentge (SP) en Rogier Havelaar (CDA) in het raadsdebat daarna, de middelen op dit moment ontbreken om toezicht goed uit te voeren. Flentge wees op de té grote afstand waarop corporaties en particuliere verhuurders staan ten opzichte van de gemeente waardoor er weinig mogelijkheden zijn.

Naoum Nehmé schrok vooral van het aantal meldingen richting corporaties. Alle drie de raadsleden zeiden dan ook toe zich hard te willen maken dat in de komende prestatie-afspraken met de corporaties ook woningkwaliteit daarin prominent wordt opgenomen.

De komende maanden gaat de onderzoeksredactie van De Balie verder op dit onderwerp en zullen we dieper ingaan op zowel de relatie van huurders tot particuliere verhuurders als tot corporaties. En we zullen de raadsleden blijven volgen om te kijken hoe zij dit dossier op de agenda blijven zetten. Want, zei Bartlema (!WOON) eerder al: “Dit onderwerp vergt permanente aandacht, en we mogen geen moment verslappen.”

 

 

Resultaten
enquête
Honderden Amsterdammers maken zich zorgen om huurhuis. Dat blijkt uit een bewonersenquête van De Balie Live Journalism en AT5 waarin naar ervaringen werd gevraagd.

Ik ben gewoon zo moe van de hele tijd overal
achteraan moeten
zonder resultaat.