TV NL EN

Wat is de staat van jouw woning?

Enquête – Amsterdam bouwt en heeft plannen de huidige woningvoorraad te verduurzamen. Een grote taak is daarbij weggelegd voor de woningcorporaties, maar ook commerciële verhuurders hebben een verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd wonen veel Amsterdammers in oude en slecht onderhouden huizen. Vul de enquête in en help ons met ons onderzoek!

Na meer dan 1000 reacties is de enquête gesloten. Toch je verhaal kwijt? Mail livejournalism@debalie.nl.

Uit recent onderzoek blijkt dat bijna een kwart van de huizen in de Metropoolregio Amsterdam last heeft van vocht of schimmel. Maar kenners zien ook andere gevolgen van achterstallig onderhoud, zoals slecht werkende CV ketels, scheuren in balkonvloeren, houtrot of hittewoningen. En dat is slecht voor de energierekening, de gezondheid en het algemeen welzijn. Het aantal matige woningen neemt toe, schrijft de gemeente in zijn Woonagenda 2025, en ‘de kwaliteit van de Amsterdamse woningvoorraad gaat achteruit door veroudering als we geen tussentijdse investeringen doen.

De druk op de woningmarkt en de bouw- en verduurzamingswoede gaat ten koste van onderhoud en renovatie. Er zijn minder prikkels tot investeren in onderhoud omdat er minder naar gevraagd wordt. Corporaties zeggen met verminderde financiële armslag (door verhuurdersheffing en belastingen) en meer verantwoordelijkheid keuzes te moeten maken. Dat heeft tot gevolg dat de aanpak van beginnende onderhoudsproblemen wordt uitgesteld omdat er geen geld is, omdat de verhuurder wacht op het moment van de grote renovatie, of onderhoud wil combineren met verduurzaming. Problemen concentreren zich in Noord, Nieuw-West en Buitenveldert, maar spelen ook in andere wijken. De ‘onrendabele huurder’, vaak Amsterdammers met een kleine portemonnee en in sociale huurwoningen, zijn sneller de dupe.

Bewoners uit verschillende buurten hebben de afgelopen jaren actiegevoerd. Soms met succes. In sommige buurten pakken corporaties dan ook de handschoen op, uit zichzelf of onder druk van protesten. Maar waar corporatiehuurders zich nog kunnen wenden tot huurdersverenigingen, zijn particuliere huurders veel minder goed georganiseerd. De particuliere huursector in Amsterdam groeit als kool, maar is moeilijker te handhaven. Er zijn grote verhuurders die afwijzend of niet reageren op verzoeken tot herstel, zeggen belangenorganisaties.

De Balie Live Journalism doet de komende maanden samen met AT5 onderzoek naar verwaarloosde huizen in Amsterdam. Hoe groot is het probleem van achterstallig onderhoud in Amsterdam, wie is daarvan de dupe en hoe en in hoeverre nemen gemeente, corporaties en particuliere verhuurders hun verantwoordelijkheid?

Ben jij een Amsterdammer en woon je in een huurhuis met achterstallig onderhoud? Help ons mee door deze enquete in te vullen en in kaart te brengen hoe groot het probleem van verwaarloosde woningen in Amsterdam is. Op 23 september presenteren we de eerste tussentijdse resultaten in De Balie, op de eerste Live Journalism-avond ‘Huren met Kuren‘.

 

Meld je hier aan voor de eerste bijeenkomstOp 23 september komen we samen om de enquête te bespreken en vervolgstappen in gang te zetten.