TV NL EN

Nalatenschap

Steun de dialoog van morgen

De Balie maakt maatschappelijke problematiek bespreekbaar. Verhalen van de stad, het land en de wereld. Het is ons doel om uiteenlopende groepen samen te brengen, door burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid vruchtbare grond te bieden en een stem te geven aan hen die te weinig gehoord worden.

We stimuleren interactie tussen makers, het publiek en vertegenwoordigers van verschillende disciplines, om hun denkwijzen en ideeën kritisch te bevragen, hen te vragen naar elkaar te luisteren en hun waarden te verwoorden, om zo onze toekomst in nieuw licht te bekijken. Deze interactie (de dialoog) is essentieel voor een functionerende en levendige democratie.

Met uw nalatenschap zorgt u ervoor dat De Balie haar onafhankelijke journalistieke en artistieke producties kan blijven maken. U stimuleert het publieke debat en draagt voedzame discussies een warm hart toe.

Vindt u het belangrijk dat we ruimte blijven maken voor theater, journalistiek, literatuur en (podium)kunst als essentiële middelen voor het begrijpen van andermans perspectief? Dan kunt u De Balie opnemen in uw testament.

Nederland Assen 15 mei 2023. Nationaal Gesprek over Vrijheid x Freedom. Drenthe College. Foto: Jan Boeve / De Balie

De Balie in uw testament

Nalaten aan De Balie kan alleen met een testament, opgemaakt door een notaris. Deze stelt een akte op waarin nauwkeurig omschreven staat wat u aan De Balie wilt nalaten en onder welke voorwaarden. Elk bedrag is bijzonder welkom. Als u besluit tot nalaten, kunt u kiezen tussen een legaat, erfstelling of fonds op naam.

Erfstelling

Met een erfstelling benoemt u De Balie tot erfgenaam. Dat betekent dat u De Balie, samen met eventuele andere erfgenamen, recht geeft op uw gehele nalatenschap. Uw bezit wordt volgens de bepalingen in uw testament verdeeld onder de verschillende erfgenamen.

Legaat

U kunt De Balie opnemen in uw testament in de vorm van een legaat, waarbij u vastlegt dat De Balie een bepaald bedrag of een (on)roerend goed ontvangt.

Fonds op naam

Met een fonds op naam kunt u een specifiek doel ondersteunen binnen De Balie. Zoals het opzetten van een programmareeks over een specifiek thema, het opleiden van programmamakers of het stimuleren van onderzoek. Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden en uw wensen. Het minimumbedrag voor een fonds op naam is € 50.000.

Contact

Als u vragen heeft of graag met ons in gesprek gaat, bent u te allen tijde van harte welkom. Neem voor meer informatie contact op met Berend Tol via berend.tol@debalie.nl. We staan voor u klaar en helpen graag.

Stichting De Balie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), en is daarmee vrijgesteld van erfbelasting. Dat betekent dat uw nalatenschap volledig ten goede komt aan De Balie.

Mis onze nieuwsbrief niet langer

Elke donderdag een overzicht van onze programmering, specials en evenementen.

Aanmelden