TV NL EN

’89 – Het Europese Huwelijksbootje

DUUR
90 minuten

    Dit programma is in het Nederlands.

In 1984 vond de eerste ontmoeting plaats tussen Margaret Thatcher en Michael Gorbatsjov. Na deze ontmoeting sprak Thatcher de historische woorden: ‘’I like Mr Gorbachev. We can do business together.” Twee jaar eerder zou een dergelijke uitspraak ondenkbaar zijn geweest. Wat veranderde er in de verkilde relatie tussen Oost en West dat voor deze omslag kon zorgen? Samen met toenmalig minister-president Ruud Lubbers, minister Laurens Jan Brinkhorst en diplomaat Egbert Jacobs blikken we terug op de periode rondom de val van het IJzeren Gordijn en analyseren we deze periode van politieke toenadering tussen Oost en West. Ruud Lubbers was van 1982 tot 1994 minister-president van Nederland. Van dichtbij maakte hij de politieke ontwikkelingen rondom de val mee. Waar bevond Lubbers zich op het Europese politieke toneel? Hoe positioneerde hij zich tussen Mitterand, Kohl, Bush en Thatcher? Aan de hand van enkele belangrijke politieke gebeurtenissen, waaronder de ontmoeting tussen Thatcher en Gorbatsjov en de Europese top net na de val, blikken we terug op de jaren tachtig. Ook Laurens Jan Brinkhorst en Egbert Jacobs reconstrueren de val. Brinkhorst werd in 1989 benoemd tot directeur-generaal voor Milieuzaken en Nucleaire Veiligheid – bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen, Jacobs was de laatste Nederlandse ambassadeur in Oost-Duitsland en bevond zich in 1989 in het centrum van de wereldpolitiek. Hoe zou Jacobs de tijdgeest van toen duiden? Over de foto: op 21 november 1986 brengt Premier Ruud Lubbers samen met minister van Buitenlandse Zaken Hans van den Broek een bezoek aan de Russische president Michail Gorbatsjov in het Kremlin. Gemaakt door Vincent Mentzel. 

Moderatie: Roland Duong (programmamaker voor de VPRO, bekend van o.a. De Slag om Europa). Ruud Lubbers 
Lubbers was van 1982 tot 1994 minister-president van Nederland. Hij gaf leiding aan drie kabinetten en is daarmee de langstzittende Nederlandse premier ooit. Na zijn politieke loopbaan was hij onder meer hoogleraar en Hoge Commissaris voor Vluchtelingen bij de VN. Zowel in 2006 als in 2010 raakte hij betrokken bij de kabinetsformatie toen hij werd aangesteld als informateur. Laurens Jan Brinkhorst
Brinkhorst was diplomaat en politicus voor D’66. Hij was onder meer staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, minister van Landbouw in het kabinet-Kok II, minister van Economische Zaken in het kabinet-Balkenende II en fractievoorzitter in de Tweede Kamer. In de jaren tachtig bekleedde hij diverse functies bij de Europese Gemeenschappen. Daarna, van 1994 tot 1999, was hij lid van het Europees parlement.

Egbert Jacobs
Jacobs bekleedde een groot aantal politieke functies. Hij werkte enkele jaren voor de ministeries Binnenlandse- en Buitenlandse Zaken. Daarna was hij ambassadeur in Oost-Berlijn. Helsinki, Wenen, Tokio en Rome. Als ambassadeur in Oost-Berlijn maakte hij de val van de Muur van dichtbij mee. Na november 1990 vertrok hij uit Berlijn. De Duitse hereniging had zijn functie overbodig gemaakt. In 1984, Margaret Thatcher and Michael Gorbachov met for the first time. It was about this meeting that Thatcher spoke the historic words: “I like Mr Gorbachev. We can do business together.” Only two years prior, such a statement would have been inconceivable. We will reflect on the turbulent political times leading up to the collapse of the Iron Curtain and analyze the attitude of the West towards the East during those years, together with former prime minister Ruud Lubbers and diplomat Egbert Jacobs. What had changed in the strained relation between East and West that enabled this revolution? Ruud Lubbers was the Prime Minister of the Netherlands from 1982 until 1994. He followed the fall of the Berlin Wall from up close and was involved in its political aftermath. What was Lubbers’ position on the European political stage, and what was his relation to Mitterand, Kohl, Bush and Thatcher? We will reflect on several political events, including the famous meeting between Gorbachov and Thatcher, as well as the European summit shortly after the fall, and discuss how these events influenced the ultimate German reunification. Egbert Jacobs will speak about the time when he served as the last Dutch ambassador in East Berlin. He witnessed the fall of the Wall on 9 November 1989 and will discuss the impact this had on the German society. How would Jacobs interpret the thought of that time? Roland Duong (programme editor for the Dutch broadcasting organization VPRO. Known for ‘De slag om Europa’(‘The battle for Europe’), in which he analyses European politics) will moderate the programme. About the speakers;
Ruud Lubbers, now retired, was Prime Minister of the Netherlands from 1982 until 1994. Having lead three cabinets, he is the longest serving Prime Minister in Dutch history. After his political career, he has worked as a professor at both Harvard and Tilburg University. In 2001, Lubbers was installed as the United Nations High Commissioner for Refugees. Twice, he has been involved in the formation of the Dutch cabinet, in 2006 and 2010, where he acted as advisor.

Laurens Jan Brinkhorst was a diplomat and politician for the Dutch liberal-democratic party Democrats ’66. He served as State Secretary of Foreign Affairs, minister of Agriculture, minister of Economic Affairs and party chairman. In the 1980s, he held various positions at the European Communities in Brussels. From 1994 till 1999, he served as member of the European parliament.  Egbert Jacobs has held numerous political offices throughout his career. He has worked for the Dutch Interior Ministry and the Ministry of External Affairs for a number of years. Furthermore, he has been an ambassador in Helsinki, Vienna, Tokyo and Rome. While employed as ambassador in East-Berlin, he witnessed the collapse of the Berlin Wall in 1989. Consequently, he left Berlin in 1990, as his job, through the unification of Germany, had ceased to exist.
  Dit programma is onderdeel van '89, meer informatie over dit festival vind je hier. 
In samenwerking met Stichting Democratie en Media. Foto: Jan Boeve
N.B. Leden van We Are Public krijgen 50% kassakorting op alle programma's van '89. Het openingsprogramma Power of the Powerless is zelfs gratis. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de kassa vanaf één uur voor aanvang, zolang de voorraad strekt.