TV NL EN

Access Denied: Click to claim your civic space

In de afgelopen jaren verstoren repressieve regeringen en onderdrukkende actoren steeds vaker het internet. Wat zijn hiervan de gevolgen op de ongelijkheid in een maatschappij?

Georganiseerd door
RNW Media
En
Ministerie van Buitenlandse Zaken

In de afgelopen jaren verstoren repressieve regeringen en onderdrukkende actoren steeds vaker het internet of sluiten het zelfs in zijn geheel af middels zogenoemde shutdowns. Wat zijn de gevolgen daarvan voor het dagelijkse leven van jongeren? En hoe beïnvloedt dat de inclusiviteit in een fragiele en gepolariseerde samenleving?

Om deze vragen te beantwoorden en digitale rechten wereldwijd te bevorderen, bundelen RNW Media en andere organisaties hun krachten. Ter ere van SPEAK! – een mondiale campagne die mensen motiveert om zich uit te spreken over zaken die zij belangrijk achten – organiseert RNW Media in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken het evenement Access Denied: Click to claim your civic space

Samen met experts en een aantal vertegenwoordigers van RNW Media uit de MENA-regio en Afrika wordt een paneldiscussie georganiseerd waar aan de hand van een aantal voorbeelden wordt ingegaan op de schending van digitale rechten. Vervolgens worden de gevolgen van deze schendingen voor een samenleving in kaart gebracht waarna op interactieve wijze naar oplossingen wordt gezocht. 

Haar excellentie dr. Bahia Tahzib-lie, de Nederlandse mensenrechtenambassadeur bij het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland, komt haar steun betuigen voor veilige digitale rechten van jongeren over de hele wereld.

Na afloop is er gelegenheid om nader kennis te maken. Meer informatie over dit evenement is te vinden op onze website. 

 Over RNW Media: RNW Media creëert en ondersteunt digitale gemeenschappen waar jongeren uit fragiele en restrictieve regio’s – ongeacht achtergrond of overtuiging – met elkaar in gesprek kunnen gaan. Op deze manier dienen de platforms als veilig online alternatief voor de samenleving.

Speakers

dr. Bahia Tahzib-lieNederlandse mensenrechtenambassadeur bij het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland