TV NL EN

Actuele maatschappelijke ontwikkelingen, de school en het beste onderwijs voor ieder kind.

DUUR
120 minuten


Live uitzending
vanaf 17:00 uur Gemist? Videos's komen op De Balie TV en De Balie Vimeo. Politiek, regelgeving, maatschappelijke ontwikkelingen: scholen krijgen veel op zich af en staan onder druk. Denk bijvoorbeeld aan zorgen over vluchtelingenkinderen die onderwijs nodig hebben, passend onderwijs of actuele gebeurtenissen. Tegelijkertijd blijft het altijd belangrijk de kwaliteit van het dagelijkse onderwijs hoog te houden. Regeert de externe dynamiek of regeren schoolleider en lerarenteam? Het vergt leiderschap van zowel schoolleiders als leerkrachten om samen als school het antwoord te bepalen. Welke keuzes kunt u als schoolleiding en team maken? Debatteer mee vanavond met leraren, schoolleiders en bestuurders van 17u-19u. Aan de hand van verschillende verhalen uit de praktijk wisselen we kennis en ervaringen uit. U gaat naar huis met nieuwe inzichten en handvatten om zelf op school toe te passen. Twee scholen zullen een casus presenteren. Casus 1: Nicole Hanegraaf, clusterdirecteur Delta-onderwijs en een leraar van school De Ontdekking.
Hoe bereid je kinderen voor op een ingewikkelde maatschappij waarin ze leren hoe mensen met elkaar omgaan en samen leven? Kindcentrum De Ontdekking heeft, als antwoord op de actuele problematiek, met alle bovenbouwleerlingen een wensbureau opgericht vanuit de 'pay-it-forward' gedachte. De onderliggende visie is dat ze kinderen willen meegeven dat ze zich geen zorgen hoeven maken óm de wereld, maar dat we er wel samen voor moeten zorgen. Uiteindelijk gaat het erom dat je als schoolleider met je team vanuit visie een antwoord moet hebben op maatschappelijke ontwikkelingen en dit moet vormgeven vanuit de actualiteit en in activiteiten samen met kinderen, ouders en omgeving. Hoe bepaal je als team je maatschappelijke opdracht en hoe houd je deze samen scherp? Casus 2: Peter Vroone, directeur ‘Jenaplanschool Gorkum’ (referentieschool School aan Zet). 
Peter Vroone geeft op een bijzondere manier vorm aan ouderbetrokkenheid. De school heeft een ouderbestuur en betrekt ouders met regelmaat bij de schoolontwikkeling. Hoe kun je op een basisschool op een constructieve en prettige manier ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kind en de school met een goede balans tussen betrokkenheid en het eigenaarschap van de leraar over het onderwijskundige proces? Debatreeks Dit debat is onderdeel van de reeks Samen leiding geven aan schoolontwikkeling. De debatreeks is bedoeld voor leraren, schoolleiders en bestuurders in het primair en het voortgezet onderwijs. De initiatiefnemers, het Arbeidsmarktplatform PO, VOION en De Balie, organiseren de reeks in samenwerking met het CAOP. Aan de bijeenkomsten op 19 november 2015 en 27 januari 2016 werken ook Kennisland en School aan Zet mee. De Onderwijscoöperatie draagt bij aan de debatten op 3 februari (let op: gewijzigde datum) en 9 maart 2016. Moderator is Felix Rottenberg.