TV NL EN

AERM-bijeenkomst

DUUR
90 minuten

Dit weekend komen in Amsterdam vertegenwoordigers van republikeinse organisaties uit Zweden, Noorwegen, Denemarken, Engeland, België, Spanje en Nederland bijeen voor de jaarlijkse conferentie van het AERM (Alliance of European Republican Movements). Zaterdag 25 april om 16.00 u vindt een publieksbijeenkomst plaats in De Balie in Amsterdam waar Thomas von der Dunk een lezing houdt over de spanning tussen het in de media gecreëerde beeld van de monarchie en de werkelijkheid. Daarna is er gelegenheid om met republikeinen uit de verschillende landen van gedachten te wisselen.

www.republikeinen.nl