TV NL EN

Aestheticizing Activism: The role of exhibitions in politics

DUUR
90 minuten

Gemist? Video's komen op De Balie TV en De Balie Vimeo. From documenta 14 to Stedelijk’s exhibition I Am a Native Foreigner, contemporary art and exhibitions are often political. Is it possible to influence political debate through art? Should this be an objective of exhibitions? What significance is left for the artistic or the aesthetic in such engaged frameworks? These questions will be the focus of the annual Stedelijk x Amsterdam Art Weekend x De Balie debate. Bringing together artists, critics, and curators, the panel will consider the potential for activism in exhibitions and discuss how politically motivated exhibitions are received by various publics. Serving as cases in point are documenta 14 and the series of five exhibitions at the Stedelijk Museum dedicated to the theme of migration. The most recent editions of the Stedelijk’s exhibitions – I Am a Native Foreigner, showing a selection of works from the Stedelijk collection that represent artists’ views on migration, and the installation The Crossing by Carlos Motta – triggered strong responses in the press. This critical discourse at De Balie questions what significance is left for the artistic or the aesthetic in such engaged frameworks. Put another way, one might question whether political exhibitions can successfully communicate political urgency. Or even more fundamental: Can exhibitions sway opinion? Maarten Doorman is writer and philosopher. He teaches philosophy at Maastricht University and is endowed professor of German Cultural History at Vrije Universiteit Amsterdam for Duitsland Insituut Amsterdam (DIA). Some of his books are Art in Progress. A Philosophical Response to the End of the Avant-Garde (2003), De romantische orde (2004), Rousseau en ik (2012) and De navel van Daphne. Over kunst en engagement (2016). Imara Limon is curator at the Amsterdam Museum, where she curated the exhibition ‘Zwart Amsterdam’ (‘Black Amsterdam’, 2016) about black role models. Limon has a background in Contemporary Art, Museology and Cultural Analysis at the University of Amsterdam. She is curating an exhibition programme with The Black Archives, and setting up New Narratives; interactive museum tours from diverse perspectives that reconsider the narratives told by the institution. Limon was part of the New World Summit team, founded by artist Jonas Staal, and the manager of Frontier Imaginaries, founded by curator Vivian Ziherl, with international exhibitions and publications. She co-curated ‘Nieuw Amsterdams Peil’ (2017), a collaborative project with curator Alessandro Vincentelli (BALTIC Centre for Contemporary Art) and six Amsterdam galleries. Limon is an advisor at the Mondriaan Fund and the Amsterdam Fund for the Arts (AFK), and winner of the Museum Talent Prize 2017.

Richard Kofi is a visual artist and works as an exhibition curator at the the Nationaal Museum van Wereldculturen (Dutch Museum of World Cultures), a combination of three ethnographic museums: the Tropenmuseum (Amsterdam), Museum Volkenkunde (Leiden) and the Afrika Museum (Berg en Dal). He co-curated the exhibition Het heden van het slavernijverleden (Afterlives of Slavery), currently at display at the Tropenmuseum. The exhibition addresses slavery and the personal accounts of the enslaved form part of a common history, shared by black and white – a past that continues to shape and influence Dutch society today. The Tropenmuseum has sought out personal stories from past and present that bring the history of slavery and its current-day legacies up close. The museum researches of the remnants of colonial ideas commences starting from the object in the museum collection. The exhibition is curated with considerable help from external advisors and the museum is eager to take critical responses to the exhibition’s content on board for the follow-up. Patricia Kaersenhout is a Dutch visual artist, cultural activist and womanist of Surinamese heritage. She studied Social Studies at the Amstelhorn Amsterdam and Fine Arts at the Gerrit Rietveld Academy in Amsterdam. Her work investigates the fact of invisibility as a condition of the African Diaspora. It also looks at colonialism in relation to her upbringing in Western European culture. The political thread in her work raises questions about movements within the African Diaspora and its relation to the history of slavery, racism, feminism and sexuality.

Rutger Pontzen is editor and senior art critic at de Volkskrant. Pontzen used to write as an art critic for Vrij Nederland and Metropolis M Magazine. He is author of the novel Nu ik (2015). Moderator: Edo Dijksterhuis (freelance journalist and art critic). Foto: Bertien van Manen, Turkse meisjes tijdens feest Schiedam, 1977, ontwikkelgelatinedruk. Collectie Stedelijk Museum Amsterdam Language: English
  Van documenta 14 tot de tentoonstelling Ik ben een geboren buitenlander in het Stedelijk, hedendaagse kunst en tentoonstellingen zijn regelmatig politiek. Is het mogelijk om met kunst het politieke debat te beïnvloeden? Moet dit een doel zijn van tentoonstellingen? Of sneeuwt het artistieke of esthetische aandeel in geëngageerde kunst onder in een politieke context, door een goedbedoelde boodschap? Hierover gaan we tijdens het jaarlijkse Stedelijk x Amsterdam Art Weekend x De Balie debat in gesprek met kunstenaars, critici en curatoren. We spreken over het activistisch potentieel en over hoe verschillende publieksgroepen politiek geëngageerde tentoonstellingen ervaren. Documenta 14, maar ook de serie tentoonstellingen gewijd aan het thema migratie in het Stedelijk Museum, vormen relevante vertrekpunten. De twee recente edities – de tentoonstelling Ik ben een geboren buitenlander, met werken uit de collectie waarin kunstenaars zich vanuit verschillende perspectieven verhouden tot het onderwerp migratie, en de installatie The Crossing van Carlos Motta – leidden tot stevige uitspraken in de pers. Een centrale vraag in deze kritieken betreft het artistieke of esthetische aandeel in geëngageerde kunst. Wordt dit onzichtbaar in een politieke context, ondergesneeuwd door de goedbedoelde boodschap? Aan de andere kant kan men zich afvragen of het eigenlijk wel mogelijk is om met een tentoonstelling een politieke boodschap over te brengen. Fundamenteler gesteld: kunnen tentoonstellingen meningen doen verschuiven? Met o.a.: Maarten Doorman is schrijver en filosoof. Hij doceert filsofie aan de Universiteit van Maastricht en is en is bijzonder hoogleraar Historische Cultuur van Duitsland namens het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) aan de Vrije Universteit. Een aantal boeken van zijn hand zijn: Art in Progress. A Philosophical Response to the End of the Avant-Garde (2003), De romantische orde (2004), Rousseau en ik (2012) and De navel van Daphne. Over kunst en engagement (2016). Imara Limon is conservator bij het Amsterdam Museum. waar zij de tentoonstelling ‘Zwart Amsterdam’ (2016) maakte over zwarte rolmodellen. Limon heeft een achtergrond in hedendaagse kunst, museologie en cultural analysis aan de Universiteit van Amsterdam. Momenteel werkt zij aan een tentoonstellingsproject met The Black Archives en het programma New Narratives; interactieve museumtours waarbij gastrondleiders vanuit diverse perspectieven opnieuw kijken naar museumstukken en de narratieven die het instituut presenteert. Limon was onderdeel van het New World Summit team van kunstenaar Jonas Staal, en manager van Frontier Imaginaries door curator Vivian Ziherl, met indernationale tentoonstellingen en publicaties. Zij co-cureerde ‘Nieuw Amsterdams Peil’ (2017), een samenwerkinsproject met curator Alessandro Vincentelli (BALTIC Centre for Contemporary Art) en zes Amsterdamse galeries. Limon is adviseur bij het Mondriaan Fonds en het Amsterdams Fonds voor de Kunst, en winnaar van de Museumtalent Prijs 2017.

Richard Kofi is beeldend kunstenaar en werkt als tentoonstellingsmaker bij het Nationaal Museum van Wereldculturen, een fusie van het Afrika Museum in Berg en Dal, het Rijksmuseum Volkenkunde in Leiden en het Tropenmuseum in Amsterdam. Hij is maker van de expositie Het heden van het slavernijverleden die op dit moment te zien is in het Tropenmuseum. De expositie beschouwt het slavernijverleden als een on-afgeronde geschiedenis en onderzoekt overblijfselen van het koloniale gedachtegoed aan de hand van de museale collectie. De expositie kwam tot stand in samenwerking met een grote klankbordgroep van academici en activisten en het museum staat open voor kritische respons, die zij opnemen in de klankbordgroep voor verder onderzoek. Patricia Kaersenhout is een Nederlandse visueel kunstenaar en cultureel activist. Ze studeerde sociale wetenschappen aan Amstelhorn Amsterdam en beeldende kunst aan de Gerrit Rietveld Academie. Haar werk onderzoekt sociale onzichtbaarheid als gevolg van de Afrikaanse Diaspora. Ook richt ze zich op het kolonialisme in relatie tot haar eigen opgroeien binnen een West-Europese cultuur. De rode draad in haar werk is een onderzoek naar de Afrikaanse Diaspora, die ze in verband brengt met de geschiedenis van de slavernij, racisme, feminisme en seksualiteit.

Rutger Pontzen is redacteur en kunstcriticus bij de Volkskrant. Pontzen schreef ook als kunstcriticust voor Vrij Nederland en Metropolis M Magazine. Daarnaast is hij de auteur van het boek 'Nu ik' (2015). Moderator: Edo Dijksterhuis (freelance journalist en kunstcriticus).