TV NL EN

Algemene ledenvergadering KHN Amsterdam & politiek debat

DUUR
240 minuten

Koninklijke Horeca Nederland Amsterdam nodigt u van harte uit voor haar jaarlijkse ledenvergadering op 5 maart 2014. Deze vergadering wordt gehouden in debatcentrum de Balie.
Politiek Debat
Aansluitend aan de vergadering bent u van harte welkom bij het politieke debat dat wij in het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen hebben georganiseerd. Op 19 maart 2014 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Een belangrijk moment voor  ondernemers. Gemeenten hebben immers grote invloed op het lokale ondernemersklimaat. Welke plannen hebben politieke partijen? Is men voor verruiming van mogelijkheden van de Amsterdamse 24 -uurs economie of stelt men grenzen aan de groei? Blijft het schrappen van regels op de politieke agenda staan? Hoe staat het met de veiligheid en het imago van Amsterdam? Tijdens het politieke debat zullen deze en andere onderwerpen aan de orde komen.
Lijsttrekkers en kopstukken van de verschillende partijen zullen tijdens het debat hun standpunten delen en met elkaar en het publiek debatteren over ondernemersonderwerpen die in Amsterdam de aandacht verdienen. Het debat wordt geleid door Martijn de Greve. Programma
Vanaf 18.00 uur
Ontvangst voor KHN-leden met een lichte avondmaaltijd 18.30 uur
Algemene Ledenvergadering Agenda: 1. Opening door Voorzitter Ton Poppes
2. Verslag ALV 2013
3. Terugblik 2013
4. Vooruitblik 2014
5. Financiën: Verantwoording 2013, Kascommissie inzake 2013, Begroting 2014.
6. Samenstelling bestuur 2014-2015
7. Rondvraag
8. Sluiting 19.30 uur
Pauze en ontvangst relaties 20.00 uur
Politiek debat 21.30 uur
Netwerkborrel Aanmelden
Kom ook en laat uw stem horen! Aanmelden kan via amsterdam@khn.nl.