TV NL EN

Als burgemeester in oorlogstijd

DUUR
90 minuten

Gemist? Video's komen op De Balie TV en De Balie Vimeo. Juist rond 4 en 5 mei staan aspecten als onafhankelijkheid, dapperheid en bestuurlijke moed in de schijnwerpers. Maakten de Nederlandse bestuurders in de periode van de Tweede Wereldoorlog wel de goede afweging door aan te blijven als hoge ambtenaar, burgemeester of Commissaris van de Koningin? Het begrip ‘burgemeester in oorlogstijd’ wordt daarbij in één adem genoemd. Was het kiezen tussen kwaden of had men zuiver en op afstand moeten blijven? Ook vandaag de dag is de vraag of bestuurlijk vuile handen maken hetzelfde is als rechtschapen opereren, en hoever zijn we hierin bestuurlijk nu gekomen? Mag een gezagsdrager heden ten dagen weigeren overheidsbeleid uit te voeren, bijvoorbeeld als hij of zij vindt dat het beleid in strijd is met de rechtsstaat of als het beleid tegen zijn of haar eigen morele kompas ingaat? Is de gezagsdrager degene die voor de rechtsstaat gaat staan of moet hij of zij juist overheidsbeleid invoeren? In De Balie voeren we op 2 mei een gesprek over de relatieve bestuurlijke onafhankelijkheid van de bestuurder, het kiezen tussen kwaden, wanneer je mag afwijken van de norm of hoe je de wet laat prevaleren boven politieke kortademigheid. Maar ook hoe je als persoon in een crisis overeind blijft als je uiteindelijk zelf de moeilijke beslissingen moet nemen, hoe die bestuurlijke eenzaamheid uiteindelijk de bestuurder zelf vormt en welke gewetenskwesties er voor bestuurders spelen. Met voorzitter National Comité 4 en 5 mei Gerdi Verbeet, Commissaris van de Koning Noord-Holland Johan Remkes, onderzoeker Peter Romijn en burgemeester van Haarlem Jos Wienen. Moderator: Lennart Booij Na een inleiding van hoogleraar Democratie en Rechtsstaat Maurice Adams (leerstoel vfonds, Tilburg Law School) en die ons meeneemt langs enkele naoorlogse politieke hete hangijzers voeren we het gesprek aan de hand van relevante casussen waarbij goed of fout niet altijd even helder te formuleren was en bestuurlijke moed kon veranderen in overmoed of andersom.  Dit programma wordt georganiseerd in aanloop naar de Nationale Herdenking en de Nationale Viering Bevrijding. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hielden veel burgemeesters, zoals door de Nederlandse regering in ballingschap gevraagd werd, hun positie. Ze stonden voor grote dilemma’s, sommige traden af, andere bleven zitten om zo, waar mogelijk, invloed uit te oefenen op het beleid van de bezetter en zo erger te voorkomen. Tijdens het programma gaan we in op de dilemma’s toen en nu.  Dit programma is in samenwerking met Nationaal Comité 4 en 5 mei en Provincie Noord-Holland