TV NL EN

Are Greens the Enemies of Progress?

DUUR
105 minuten

For English, please scroll down. We leven langer en gezonder en we zijn rijker dan ooit tevoren. Het zijn trends die zich verspreiden naar miljarden mensen in armere landen. Maar worden de kosten van al deze vooruitgang te hoog? Groene denkers zijn bezorgd dat de aarde ons verlangen naar meer, meer, meer niet kan dragen. Staan hun zorgen in de weg van vooruitgang? Sommigen menen dat de zorgen om het milieu te ver gaan en een rem zetten op groei, vooral in arme landen. Is het de armste mensen soms alleen toegestaan om ‘duurzame ontwikkeling’ door te maken? Een nieuwe stroming binnen de milieubeweging, geleid door de ‘ecomodernisten’, gelooft in een ecologisch rijke planeet, waarop vele miljarden mensen een goed leven kunnen leiden – zolang we maar onze wetenschappelijke kennis aanwenden om verstandig om te gaan met onze hulpbronnen. Maar kan de wetenschap ons ook vertellen wat de wenselijke balans is tussen het floreren van de mensheid en het behoud van de natuur? Misschien geven de meeste mensen uiteindelijk niet genoeg om de natuur? En wat is trouwens een ‘goed leven’?

Is het ideaal van vooruitgang achterhaald? Is het tijd voor een ander begrip van vooruitgang, of is de milieubeweging toe aan een herbezinning? En welke rol speelt duurzaamheid in dit debat? Willen de groenen een rem op vooruitgang of gewoon een andere definitie? Of is hun definitie misschien niets anders dan een chique manier om ontwikkeling te remmen? Is vooruitgang uiteindelijk een mythe? Met o.a.:
• Ted Nordhaus, mede-oprichter van milieudenktank Breakthrough Institute. Hij is mede-auteur van het Ecomodernistisch Manifest.
• Sylvia Borren, directeur van Greenpeace en oud-directeur van Oxfam Novib.  
• Frank Mulder, journalist, onder meer voor De Groene Amsterdammer, en auteur van De geluksmachine en Moet groei?
• Brendan O’Neill, hoofdredacteur van Spiked. Hij blogt onder meer voor Knack en is de auteur van Can I recycle my granny?: And 39 other eco-dilemmas.   Dit bijzondere debat is een samenwerking tussen De Balie en de Battle of Ideas, een jaarlijks debatfestival in Londen. Tickets zijn 10 euro per stuk, 7,50 euro met korting.
Tegengeluid, de nieuwsbrief voor dwarsdenkers, geeft 5 vrijkaarten weg. Meld u vóór 21 september op de website aan voor de nieuwsbrief en maak kans op gratis toegang!  Voertaal is Engels.  Producent: Marco Visscher, journalist en curator van Tegengeluid, in samenwerking met Institute of Ideas. Mediapartners: De Groene Amsterdammer en Tegengeluid.      

We are living longer, healthier and richer lifes than ever before. These trends have already spread to billions of people in poorer countries. But are the costs of all this progress beginning to outweigh the benefits? Greens worry that the Earth cannot sustain our desire for more, more, more. Do their worries halt progress?  Some believe that environmental concerns have gone too far, putting a brake on growth, especially in poor countries. Are the world’s poor only allowed to experience “sustainable development”? Lately, a new brand of greens is emerging. These so-called “eco-modernists” believe the planet can be ecologically vibrant even with many billions more people living a good life—if only we would use our scientific knowledge to steward the world’s resources. But can science also tell us what kind of balance is desirable between allowing humanity to flourish while preserving the natural world? Maybe in the end, most people simply do not care that much about nature. And what is a good life anyway? Has the modern idea of progress outlived its usefulness? Do we need new ways of understanding progress, or is it environmentalism that needs an overhaul? And what role do greens play in this debate? Do they want to halt progress, or simply to redefine it? Or might their redefinition be another way of halting development? Is progress ultimately a myth? Speakers include:
• Ted Nordhaus, co-founder of environmental thinktank Breakthrough Institute. He’s co-author of the Ecomodernist Manifest, launched earlier this year.
• Sylvia Borren, executive director of Greenpeace Netherlands and former director of Oxfam Novib.
• Frank Mulder, journalist, and author of books on economic growth and the economic crisis.
• Brendan O’Neill, editor of Spiked and a self-described “radical humanist”. He’s the author of Can I recycle my granny?: And 39 other eco-dilemmas. This special debate is a collaboration between De Balie and the Battle of Ideas, an annual debate festival in London. Tickets are 10 euros, or 7,50 euro with discount. 

This debate will be in English.

Producer: Marco Visscher, journalist and curator of Tegengeluid, in collaboration with Institute of Ideas. Media partners: De Groene Amsterdammer and Tegengeluid.