TV NL EN

Ari Shavit, Mijn Beloofde Land

DUUR
120 minuten

Israël en de Diaspora zijn innig met elkaar verbonden: veel joden in de diaspora voelen zich sterk en veilig dankzij Israël en Israël maakt gebruik van morele, financiële en politieke steun vanuit de diaspora. Maar de relatie kent ook spanningen. Dankzij een groter wordend zelfbewustzijn binnen de diaspora stellen steeds meer joden vraagtekens bij het karakter van deze relatie. Is Israël wel het natuurlijke centrum van de joodse wereld en cultuur? Horen joden buiten Israël, Israël altijd te steunen? Mag Israël spreken namens de gehele joodse gemeenschap? Mogen joden in de diaspora kritiek uiten op Israël? En geldt Israël nog wel als een garantie op de veiligheid van het joodse volk? In deze lezingenserie zal een aantal invloedrijke denkers reflecteren op deze problematiek. Ari Shavit
Ari Shavit is journalist en een senior correspondent, redacteur en columnist voor de Israëlisch krant Haaretz. In zijn recent verschenen en veelvuldig bekroonde boek Mijn Beloofde Land , beschrijft hij met kritiek en bewondering vanuit persoonlijk perspectief de geschiedenis van het moderne Israël. Het boek leidde tot veel discussie en werd onder meer New York Times bestseller. De voertaal van dit programma is Engels Dit programma is onderdeel van de lezingenserie 'Israël en de Diaspora; een haat- liefde verhouding' georganiseerd door het Menasseh ben Israel Instituut.

Voor €30,- is er een passepartout te koop voor alle vier de lezingen.