TV NL EN

Ariel Levy on the manufacturability of life

DUUR
90 minuten

“Everything happens for a reason.” Dit is onzin, wat de Amerikaans schrijfster en journalist Ariel Levy betreft. Niet alles gebeurt met een reden. Sterker nog: stop met het zoeken naar redenen voor het verklaren van tegenslag. Je kan niet leven op je eigen voorwaarden. Nadat Levy binnen korte tijd een miskraam kreeg en bovendien haar vrouw en huis verloor kwam deze realisatie als een donderslag binnen. Haar verhaal en ideeën deelt ze in het boek The Rules Do Not Apply: A Memoir (2017). In De Balie gaan we in gesprek met Levy over haar meest recente boek en de maakbaarheid van het leven. Wat kunnen we wel en niet van het leven verwachten? Is controle een illusie? Daarnaast spreken we Levy over haar journalistieke werk, waarin vrouwen vaak centraal staan. Wat betekent het tegenwoordig om vrouw te zijn?
Levy gaat in gesprek met Nina Polak, schrijver van fictie en non-fictie. Polak schrijft voor De Correspondent over populaire cultuur. Begin 2018 verschijnt haar tweede roman Gebrek is een groot woord.

Ariel Levy is een Amerikaans schrijfster en journaliste bij het tijdschrift The New Yorker. Ze schrijft o.a. over drugsgebruik in Amerika, genderrollen en lesbische cultuur. In haar eerdere boek Female Chauvinist Pigs: Women and the Rise of Raunch Culture (2005) bekritiseerde ze de pornografische videoserie Girls Gone Wild en liet daarmee haar frisse stem binnen het feminisme horen. The Rules Do Not Apply: A Memoir is haar meest recente boek. Voertaal: Engels Moderatie en redactie: Ianthe Mosselman
“Everything happens for a reason.” American writer and journalist Ariel Levy considers this total nonsense. Not everything happens for a reason. In fact: stop searching for reasons explaining misfortune. You cannot live on your own terms. After Levy had a miscarriage, lost her wife and her house, all in a short period, this realization came as a bolt out of the blue. She shares her story and ideas in her book The Rules Do Not Apply: A Memoir (2017). There will be a conversation with Levy about her most recent book and the manufacturability of life. What can we expect from life? Is control an illusion? In addition, we talk to Levy about her journalistic work, in which women are key figures. What does it mean to be a woman nowadays?

Ariel Levy is an American writer and editor at The New Yorker magazine. She writes about amongst other things lesbian culture, drug use in America, and gender roles. In her previous book, Female Chauvinist Pigs: Women and the Rise of Raunch Culture (2005) she criticized the pornographic video series Girls Gone Wild, making her fresh voice heard in feminism. The Rules Do Not Apply: A Memoir is her most recent book in which she again proves to be innovative.

Nina Polak, fiction and non-fiction writer, will join the conversation. Polak writes about popular culture for De Correspondent. Early 2018 her second novel will be published. Female characters have a prominent role in her works. Language: English