TV NL EN

Arnold Jonk – Mijn idee voor onderwijs

DUUR
90 minuten

Gemist? Video's komen op De Balie TV en De Balie Vimeo. In de nieuwe onderwijsreeks 'Mijn Idee voor Onderwijs' draait het om de vraag: Waartoe dient onderwijs? De avonden van deze nieuwe onderwijsreeks staan in het teken van ervaren denkers en doeners die diep en lang hebben nagedacht over de staat van het Nederlandse onderwijs. Vanavond zal Arnold Jonk, hoofdinspecteur bij de Onderwijsinspectie Primair- en Speciaal Onderwijs, zijn antwoord op deze vraag formuleren. Als een van de meest elementaire instituten van de samenleving is onderwijs verbonden met alle aspecten van het leven. Vandaag de dag staat het systeem van publiek onderwijs zoals zich dat heeft ontwikkeld in de afgelopen 150 jaar onder druk door technologische ontwikkelingen, demografische verschuivingen en geopolitieke veranderingen.
Leerlingen, ouders, docenten, schoolleiders en beleidsmakers worden dagelijks geconfronteerd met de grenzen van het systeem. Grenzen die belemmeringen opwerpen voor persoonlijke en collectieve ontwikkeling. Lang niet alles moet anders, integendeel. 150 jaar onderwijsontwikkeling heeft heel veel goeds opgeleverd. Maar de moderne tijd vraagt wel om een nieuw fundament. Een fundament dat ons in staat stellen opnieuw naar de wereld in het klein en in het groot te kijken. Een fundament dat leerlingen een stevigere bodem biedt om op te groeien. Dat hen voorbereidt op een wereld in permanente verandering.