TV NL EN

Brexit: fix it or leave it?

DUUR
90 minuten

Gemist? Video's komen op De Balie TV en De Balie Vimeo. Het is weer tijd voor een referendum! Op 23 juni stemt het Verenigd Koninkrijk over het al dan niet verlaten van de EU: de Brexit. De term zoemt al maanden onafgebroken in de media, maar wat weten we er eigenlijk van? Waarom zouden de Britten ‘ons’ überhaupt willen verlaten? En wat zijn de politieke en economische consequenties van een eventuele Brexit?

De campagnes voor en tegen de Brexit bereiken langzamerhand hun hoogtepunt. Maar hoe heeft het zo ver kunnen komen? Een deel van de Britten is van mening dat er de afgelopen decennia teveel macht aan Brussel is overgedragen en staat bijzonder sceptisch tegenover verder integratie van de EU. Recente peilingen suggereren echter dat er meer eurofiele Britten zijn dan we (op het vasteland) vermoeden. David Cameron beloofde drie jaar geleden, als hij herkozen zou worden, een referendum uit te roepen over het EU lidmaatschap. En zo geschiedde. In tegenstelling tot het Nederlandse Oekraïne-referendum is het Britse referendum bindend.

Voorstanders van de Brexit zijn er heilig van overtuigd dat het Verenigd Koninkrijk de EU niet meer nodig heeft. Voor hun betekent de unie verlaten meer soevereiniteit en economische kansen. Kortom, de EU wordt gezien als onnodige ballast. Tegenstanders beweren het tegenovergestelde: het Verenigd Koninkrijk heeft Europa juist keihard nodig op het gebied van handel en veiligheid. Zij vinden het essentieel om bij elkaar te blijven om zo een sterk economisch en ideologisch blok te vormen in een geglobaliseerde wereld. Bovendien zou Nederland het hardst getroffen worden door een Brexit.

Wie heeft er gelijk?
Tijdens deze avond gaan we de achtergrond en inhoud van het referendum bespreken. Daarnaast bediscussiëren we de belangrijkste argumenten voor én tegen de Brexit. Tot slot blikken we vooruit: wat gebeurt er daadwerkelijk als het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat?
Deze netelige kwestie bespreken we met o.a. Marietje Schaake (lid Europees Parlement namens D66), Tomas Vanheste (De Correspondent), Thierry Baudet (Forum voor Democratie) en René Cuperus (Wiardi Beckman Stichting, de Volkskrant). Jon Henley, Europaredacteur van The Guardian​ en Brexit specialist, doet verslag vanuit het Verenigd Koninkrijk (via Skype). Het gesprek wordt geleid door Thijs Kleinpaste. Dit programma is gratis toegankelijk voor leden van We Are Public.