TV NL EN

Building Conversation

DUUR
240 minuten

The artist collective Building Conversation challenges you to start a conversation with your European fellow citizens. Do you dare break out of your daily bubble and take part in a genuine conversation? The increasingly divided European society is crying out for renewed attention to the need for conversation between people. Nowadays, people who disagree with each other hardly ever meet in real life. How can we get people to really talk with one another? What are the right circumstances in which people dare to discuss complex subjects in today’s polarised society? For the Forum on European Culture, artist collective Building Conversation challenges you to start a conversation with your fellow European citizens in the form of an Agonistic Conversation. This session will focus on European issues and the challenges that Europe needs to address. For example, should Europe close its borders to immigrants or not? Should The Netherlands stay within the EU or not? It’s up to the participants to bring in the topics that will be addressed during the conversations on the 1st of June. The Agonistic Conversation is a conversation between opponents, developed in response to philosopher Chantal Mouffe. She believes that the political arena needs conflict and that the arts can contribute to the development of the agonistic space. Building Conversation combines the theoretical framework of Chantal Mouffe with the practice of the Maori, who have an impressive way of dealing with conflict in their own communities. Do you dare break out of your daily bubble and take part in a genuine conversation? Building Conversation
Building Conversation was initiated by Lotte van den Berg and Daan ’t Sas and now consists of a collective of artists. Building Conversation is practiced and kept in motion by a growing group of people, all fascinated by what happens when you meet in conversation. More information at www.buildingconversation.nl.  This programme is a part of the second edition of the Forum on European Culture: “Act for Democracy!”. At a time when the future of Europe is more uncertain than ever before, we bring together leading and inspiring artists, thinkers, economists and politicians during a 4-day interdisciplinary programme to discuss Europe and its future. More information: www.cultureforum.eu Durf jij dit gesprek aan te gaan? In een steeds verder verdeelde Europese samenleving is het belangrijker dan ooit dat we stilstaan bij het maken van contact en het gesprek tussen mensen stimuleren. Ontmoetingen tussen mensen die het niet met elkaar eens zijn vinden zelden plaats. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen écht met elkaar praten? Onder wat voor omstandigheden durven mensen het aan om complexe onderwerpen te bespreken in onze gepolariseerde samenleving? Voor het Forum on European Culture daagt kunstenaarscollectief Building Conversation je uit om een gesprek te beginnen met je Europese medeburgers in de vorm van een agonistisch gesprek. Deze sessie zal gaan over de uitdagingen van Europa. Moet Europa haar grenzen sluiten voor immigranten of juist niet? Moet Nederland lid blijven van de EU? Deelnemers kunnen onderwerpen aandragen die tijdens de gesprekken op 1 juni besproken worden. Het Agonistische Gesprek is een gesprek tussen opponenten, ontwikkeld in reactie op de theorieën van filosoof Chantal Mouffe. Zij is van mening dat de politieke arena conflict nodig heeft en dat kunst kan bijdragen aan de ontwikkeling van de 'agonistische ruimte'. Building Conversation combineert het theoretische raamwerk van Chantal Mouffe met de praktijk van de Maori, die hun eigen manieren hebben om met conflicten in hun gemeenschap om te gaan. Durf jij uit je dagelijkse bubbel te komen en deel te nemen aan een écht gesprek? Over Building Conversation
Building Conversation is een initiatief van Lotte van den Berg en is uitgegroeid tot een groot collectief van kunstenaars. Meer informatie op www.buildingconversation.nl