TV NL EN

Challenging a ‘Man’s World’ with Naomi Wolf

DUUR
90 minuten

For English scroll down Is it a man’s world? Veel vrouwen werken nog steeds in een door mannen gedomineerde omgeving, waarin bepaalde normen gesteld worden. Kunnen vrouwen hierbinnen excelleren en toch zichzelf blijven? Is het terecht om van vrouwen te verwachten dat ze zich aanpassen, of zouden we juist de normen moeten veranderen en een omgeving creëren waarin de stem van de vrouw gelijk staat aan die van de man? Op 21 april spreken we met schrijver, feministe en politiek adviseur Naomi Wolf. Wolf heeft meerdere boeken over feminisme geschreven, zoals The Beauty Myth en, recentelijk, Vagina, a biography. Deze avond behandelt zij thema’s die verbonden zijn met vrouwenemancipatie, zoals (openbaar) spreken en zelfverzekerdheid. 

Alhoewel er nog geen vergelijkend onderzoek naar gedaan is, wordt er gesuggereerd dat het ‘impostor syndrome’, oftewel het oplichterssyndroom, hoofdzakelijk iets is waar vrouwen onder lijden. Wolf citeert Amy Giddon in haar artikel Vocal Fry. Giddon is directeur zakelijk leiderschap aan het ‘Athena centre for leadership studies’ van Barnard College, New York. In haar onderzoek wijst zij op het feit dat er “… een discrepantie [is] tussen het vertrouwen van vrouwen in hun vaardigheden en capaciteiten – dat vaak sterk aanwezig is – en hun vertrouwen in hun vermogen om de erkenning en vooruitgang die ze verdienen binnen het systeem te bereiken. Zelfpromotie is een belangrijk onderdeel van dit proces, en wordt door veel vrouwen in dit onderzoek beschreven als de grootste barrière in hun vooruitgang." 

Wolf zal het hebben over de praktische technieken die vrouwen kunnen gebruiken om hun eigen visies door te zetten en daarmee de impact te hebben die zij verdienen – zelfs in een wereld die nog niet voldoende getransformeerd of egalitair is, zodat zij het respect en de materiële middelen waar zij recht op hebben kunnen bereiken.  Voertaal: Engels

Many women are still working in male-dominated environments, which sets certain norms. How should we deal with these norms? How can women thrive in such environments while remaining themselves? Is it necessary for women to adapt or should we create a space where women’s voices are equally heard?

On the 21st of April we will engage in a conversation with writer, feminist and political adviser Naomi Wolf. Wolf has written numerous books on feminism, such as The Beauty Myth and, more recently, Vagina, a biography. In her lecture she will address multiple topics concerning women's empowerment, such as speech (public speaking?) and confidence.  Although there is no comparative research done yet, it is said that the impostor syndrome is something mainly women suffer from. Wolf cites Amy Giddon in her article on Vocal Fry. Giddon is director of corporate leadership at Barnard College’s Athena centre for leadership studies in New York. Her research points out that “there is a disconnect between women’s confidence in their skills and abilities – which is often high – and their confidence in their ability to navigate the system to achieve the recognition and advancement they feel they deserve. Self-advocacy is a big part of this, and identified by many women in the study as the biggest barrier to their advancement.” Wolf will address practical, real-life skills and techniques that women can use to advance their own visions and have the impact they deserve – even in a world that is not yet fully transformed and fully equitable, so that they can secure the respect and resources that they deserve.