TV NL EN

Chris Thomas: Erfgenamen van de aarde

DUUR
120 minuten

Video On Demand: De Balie TV and De Balie Vimeo. It is accepted wisdom today that human beings have irrevocably damaged the natural world. Yet what if this narrative obscures a more hopeful truth? In Inheritors of the Earth, renowned ecologist and environmentalist Chris D. Thomas overturns the accepted story, revealing how nature is fighting back. Thomas will talk about his book, celebrating the Dutch translation, after which there will be a critical conversation with professor Plant Ecology Hans de Kroon. Human cities and mass agriculture have created new places for enterprising animals and plants to live, and our activities have stimulated evolutionary change in virtually every population of living species. That is the main thesis of Chris D Thomas. He is a Professor in the Department of Biology at the University of York and one of the world most renowned ecologists. Thomas will have a critical conversation with Hans de Kroon, professor Plant Ecology at the Radboud University. De Kroon develops processes that maintain the biodiversity in ecosystems. This is about grasslands and tropical forests, but also birds and insects. He led the project that showed how over the last 27 years more than 3/4 of the insect biomass has dissappeared from German nature. This led to a mediastorm and has provoked many initiatives to protect our biodiversity. Moderator: Ianthe Mosselman Language: English  De mens brengt de natuur onherstelbare schade toe. Toch? Chris D. Thomas, de vermaarde ecoloog en milieudeskundige, meent dat dit niet het hele verhaal is en laat zien dat de natuur terugvecht. Onze aanwezigheid vergroot juist de biologische diversiteit in heel wat delen van de wereld en versnelt het ontstaan van nieuwe soorten. Als het leven kan herstellen van de asteroïde-inslag die de dinosauriërs uitroeide, waarom zou het dan niet bestand zijn tegen de effecten van de consumerende en producerende mens? In De Balie houdt Thomas een lezing, met daarna een kritisch tweegesprek met hoogleraar Plantenecologie Hans de Kroon. Met het oog van een bioloog en de brede blik van een ecoloog laat Chris Thomas in zijn nieuwe boek Erfgenamen van de aarde ons de relatie mens-natuur opnieuw bezien. En hij herinnert ons eraan dat het verhaal van het leven vooral een verhaal over verandering is. Thomas gaat het gesprek aan met Hans de Kroon, hoogleraar Plantenecologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. De Kroon werkt aan processen waarmee de biodiversiteit van ecosystemen in stand gehouden wordt. Studies aan soortenrijke graslanden en tropische bossen, maar ook aan vogels en insecten. Hij heeft het project geleid waarin is aangetoond dat over de laatste 27 jaar driekwart van de insecten biomassa uit Duitse natuurgebieden is verdwenen. Deze bevinding heeft wereldwijd tot een mediastorm geleid, en tal van initiatieven in gang gezet om de biodiversiteit te beschermen. Moderator: Ianthe Mosselman Voertaal: Engels Redactie: Tim Wagemakers

In samenwerking met uitgeverij Nieuw Amsterdam