TV NL EN

Dan Ariely: A healthy lifestyle as a lifesaving medicine?

DUUR
90 minuten

Also live via https://facebook.com/JoepLangeInstitute Without realizing, tech giants influence our behavior. Elections are influenced trough micro targeting, the tobacco industry created social norms around smoking as a cool thing to do, and supermarkets influence what we buy. We know that this is happening, and that it creates an environment that benefits short-term satisfaction instead of whatever gives us the most long-term benefits. Why not use this knowledge for our health? At the lecture we will bring together key stakeholders behavioral economist Dan Ariely, obesity specialist Jaap Seidell, alderman health & wealth for the City of Amsterdam Eric van den Burg, to find out how technological innovations can help us lead healthier lives. Lifestyle related disease is the biggest killer worldwide. Globally it is the poor who are affected most. Stimulating healthy lifestyles is the best preventive medicine. Applying tech and behavioral science offers a great opportunity to actually achieve this.
Globally, the awareness to focus on healthy living and prevention instead of just cure alone is increasing. The Dutch government is preparing a “Prevention Deal” and private partners like the food industry are realizing they also have a responsibility. The case is clear: lifestyle changes can prevent chronic diseases such as heart disease, stroke and cancer. It saves lives and cuts healthcare costs. Yet, despite this focus, we are still looking for an effective strategy. Speakers: Dan Ariely, who has worked for big companies like Facebook and Google to get a better understanding in the behavior of their customers, will discuss with you how to use the same technology, data and behavioral insights to help us exercise more and eat more healthily. Will we in future all have our digital lifestyle coach on our phone that helps us make healthy living more fun? Jaap Seidell, the country's foremost obesity specialist based at the VU University, Amsterdam. After 35 years of research into weight gain and its more severe manifestation, obesity, the nutrition expert and epidemiologist is convinced that conditions can be created that allow people to grow up healthily and helps them get ahead in life. He will illustrate this by showing a case study of the Amsterdam approach to healthy weight (AAGG). Arnoud Verhoeff, manager at GGD, will elaborate on the political aspect of stimulating people to live a healthier life. As part of the GGD, he was involved with the Amsterdam approach to healthy weight (AAGG) that actively tried to decrease child obesity in Amsterdam, also providing him with insights about the impact of the initiative.  Johan de Visser, manager of Sustainable Retailing at Albert Heijn, is responsible for making sure healthy choices are available at Albert Heijn, for all customers. Having served various positions at the firm, he has years of experience in the food industry. He will take part in the discussion about what can be done now as a first step to help customers make healthier choices, applied to Albert Heijn as a case.  Marit Metz is the deputy director and marketing lead at Question Mark. Question Mark is a company that collects and uses data to determine how healthy and sustainable supermarket products are. Their mission is to make people more aware and the food industry more transparent. She will offer her knowledge and experience through discussion, using Question Mark as a case that shows efforts to help people make better choices.  At the Joep Lange Institute we believe the next decade globally will be about personalized marketing for the good. The mobile revolution creates enormous amounts of data that can be used to understand and influence human behavior. This is the time to join forces and use this opportunity to create effective interventions that actually lead to a change in behavior. Language: English
Zonder dat we het merken, beïnvloeden de techgiganten van deze wereld aan de lopende band ons gedrag. De verkiezingen worden beïnvloed door microtargeting, de tabaksindustrie heeft met succes de norm gecreëerd dat roken gezien wordt als stoer en supermarkten beïnvloeden met hun marketingstrategieën wat we kopen. Ergens zijn we ons hier wel van bewust. Dat dit vooral prikkels geeft om op korte termijn te handelen en het vaak niet in lijn is met onze eigen doelstellingen. Waarom passen we deze kennis niet toe op het gebied van gezondheid? Tijdens deze lezing brengen we toonaangevende sprekers samen, zoals gedragseconoom Dan Ariely, obesitas specialist Jaap Seidell en de wethouder van Zorg en Welzijn Eric van der Burg. Samen zullen zij het hebben over hoe technologische innovatie ons kan helpen om gezonder te leven.  Ziektes door een ongezonde levensstijl zijn wereldwijd de grootste doodsoorzaak. Dit raakt vooral de armste groepen mensen. Het stimuleren van een gezondere levensstijl is hierbij het beste preventiemiddel. Het gebruik van technologie en gedragswetenschappen biedt een unieke kans om dit ook daadwerkelijk te bereiken. Het besef dat preventie de oplossing is, groeit steeds meer. De Nederlandse regering is bezig met een preventie akkoord, en de private sector, zoals de voedselindustrie, is zich steeds meer bewust van hun invloed en verantwoordelijkheid. Het is overduidelijk dat een verandering in leefwijze chronische ziekten zoals hartziekten, beroertes en kanker kan voorkomen. Hiermee worden niet alleen levens gered, maar ook nog eens ziektekosten verminderd. Helaas is het alleen nog steeds niet duidelijk wat nu de beste aanpak is om dit te bereiken. Sprekers: Dan Ariely heeft gewerkt met bedrijven zoals Facebook en Google om ze een beter beeld te geven van het gedrag van hun gebruikers. Hij zal ingaan op hoe technologie, data en kennis van menselijk gedrag gecombineerd kunnen worden om ons meer te laten bewegen en gezonder te laten eten. Zullen we in de toekomst allemaal een digitale life-coach op onze telefoons hebben die gezond leven ook leuker kan maken? Jaap Seidell is de bekendste obesitas specialist van Nederland en professor bij de VU Amsterdam. Na 35 jaar onderzoek te hebben gedaan naar overgewicht en obesitas, is hij er van overtuigd dat een omgeving die gezonde levensstijl bevorderd te realiseren is. Met alle positieve gevolgen van dien. Hij zal dit laten zien aan de hand van het initiatief “Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht”. Arnoud Verhoeff, manager bij de GGD, zal spreken over het politieke aspect dat komt kijken bij het stimuleren van een gezonde levensstijl. Als deel van de GGD was hij betrokken bij de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG), dat kinderobesitas wil eindigen in Amsterdam. Vanuit de GGD heeft hij dan ook veel kennis van de inzichten en impact van het initiatief. Johan de Visser, manager van Sustainable Retailing bij Albert Heijn, heeft de verantwoordelijkheid om voor iedereen gezonde keuzes beschikbaar te stellen bij Albert Heijn. Hij heeft jarenlange ervaring bij Albert Heijn en de voedselindustrie, en heeft meerdere functies gehad bij de onderneming. Op 7 juni zal hij deelnemen aan de discussie, waarbij Albert Heijn als case wordt gebruikt om te bepalen wat er nu gedaan moet worden als eerste stap om mensen gezonder te laten leven. Marit Metz is de plaatsvervangende directeur en marketing lead bij Question Mark. Dit bedrijf houdt zich bezig met het verzamelen en gebruiken van data om te bepalen hoe duurzaam en gezond producten zijn. Hiermee willen zij mensen bewuster maken van wat ze kopen, en de voedselindustrie transparanter maken. Tijdens te discussie zal zij haar kennis en expertise delen, waarbij Question Mark wordt gebruikt als een case die zich al inzet om mensen meer te informeren over wat ze eten.   Wij van het Joep Lange Instituut geloven dat de aankomende jaren wereldwijd in het teken staan van een persoonlijkere aanpak van gezondheid. De technologische revolutie en opkomst van de mobiel genereren enorm veel data, die kunnen helpen bij het begrijpen van gedrag. Dit is het moment om de krachten te bundelen en een effectievere manier van ingrijpen en verbeteren in te voeren om gedrag ook daadwerkelijk positief te kunnen veranderen.  Voertaal: Engels