TV NL EN

Dappere Denkers: Wim Rietdijk

DUUR
90 minuten

Dappere Denkers organiseert i.s.m. De Balie en met steun van het AFK een Socratisch Gesprek met de spraakmakende wis- en natuurkundige en cultuurfilosoof Wim Rietdijk, over ‘De Strijd tegen de Vooruitgang’, waar in Rietdijks visie sprake van is. Onder leiding van filosoof Humberto Schwab gaat Rietdijk in gesprek met een vooraanstaand panel en het publiek. We dagen de panelleden en alle bezoekers uit om dapper mee te denken over zijn extreem en radicaal gedachtengoed.
  Wim Rietdijk kwam eind jaren negentig in opspraak door zijn radicale opvatting dat pasgeboren kinderen met een ernstige handicap en Down Syndroom geëuthanaseerd mogen worden als de ouders dat willen. Hij had geruchtmakende optredens bij Sonja Barend in B&W en bij Inge Diepman als Het Zwarte Schaap. De toenmalige Gehandicaptenraad, evenals PvdA politicus Rob Oudkerk, deden tevergeefs aangifte van belediging en er werden Kamervragen gesteld.
  Met Dappere Denkers geven we een platform aan radicaal gedachtengoed en gaan we op een radicaal andere manier met elkaar in gesprek. Niet het bekende welles-nietes debat, maar een Socratisch Gesprek dat resultaat oplevert.
  Over de Socratische Gespreksmethode
In onze denkcultuur schuilen veel vooronderstellingen die beperkend zijn of zelfs blokkerend zijn voor adequaat (vrij) denken. Naast ons denken wordt ook ons luisteren hierdoor beperkt of geblokkeerd. Vaak luisteren we alleen maar om een inhaakmoment te vinden zodat we vooral onze eigen retoriek kunnen laten klinken (het bekende debat). Werkelijk luisteren om iemand anders te begrijpen zit niet in onze gesprekscultuur.
De Socratische Gespreksmethode maakt via de vragende houding ruimte voor nieuwe vormen van denken en geeft daarmee vrij baan aan nieuwe gedachten, paradigma’s en praktijken. Het doel van de methode is waardevolle nieuwe inzichten en kennis. Onder strenge moderatie gaat het gesprekspanel, bestaande uit onder andere publicist Thierry Baudet, psycholoog Ad Bergsma, advocaat Sydney Smeets en innovatiespecialist Marianne Zwagerman, in samenwerking denken over een vraag gebaseerd op Rietdijks gedachtengoed. Van Bas Haring wordt een videocolumn getoond.    De middag wordt ingeleid met een videoportret van Rietdijk en met columns van Bas Haring en Marianne Zwagerman.
  Over Wim Rietdijk
Wim Rietdijks controversiële gedachtengoed reikt van de wis- en natuurkunde, tot aan politiek, seksualiteit, religie en cultuur. Rietdijk wordt een super-rationalist genoemd die gelooft in het ‘objectieve goede’ dat door natuurwetten wordt bepaald in een volledig samenhangend universum. Hij ziet het huidige morele relativisme als een blokkade van vooruitgang. Hij hekelt conformisme en taboes.
  Enkele stellingen van Wim Rietdijk:
– Het is grove zelfoverschatting van onze soort om te menen dat alle mensen waardevol zijn
– Seksuele aantrekkelijkheid is even schaars als intelligentie
– De wezenlijke oorzaak van moreel relativisme is gebrek aan medelijden
– Geestelijk gehandicapten als gevolg van genetische factoren moeten verplicht gesteriliseerd worden   Meer informatie en achtergronden op www.dapperedenkers.nl
  Foto: Simon Sliphorst