TV NL EN

Data delen voor een gezondere stad

DUUR
120 minuten

Gemist? Video's komen op De Balie TV en De Balie Vimeo. Onze medische gegevens gaan ons aan het hart. En terecht. Maar ze zijn niet alleen waardevol voor onszelf, ze kunnen ook veel betekenen voor het publiek belang. Nu delen we onze medische data al met Facebook en Apple, via de populaire ‘fitbits’ en via de medische zoektermen die we intypen op Google. Willen we onze data ook delen met onze huisartsen en medische non-profit organisaties, zodat ze worden ingezet voor het creeeren van een gezondere stad? Samen met maatschappelijke partners wil gemeente Amsterdam een living lab opzetten. Een zorgvuldig opgebouwd, digitaal platform dat huisartsen, bedrijven en maatschappelijke organisaties samenbrengt en waarop burgers anoniem data delen, zodat de gezondheid van Amsterdammers effectief verbeterd kan worden. Het living lab zal dienen als proeftuin met ons, Amsterdammers, als onderwerp. Met behulp van persoonlijke gegevens zoeken we uit hoe we de grootste uitdagingen in ons publieke domein aangaan. Hoe blijven we met z’n allen zo lang mogelijk gezond en hoe worden we op een betaalbare en prettige manier oud?

In dit lab worden de gegevens op een veilige manier ingezet voor het publieke belang. Zou u anoniem uw medische gegevens willen delen met de gemeente, zodat er gericht gewerkt kan worden aan een betere volksgezondheid? Wat krijgt u daar precies voor terug en wat is eigenlijk het alternatief?

In dit debat gaan we in op deze vragen. Met de volgende groep van kritische experts bespreken we op een constructieve manier de sociale innovaties in de zorg: Michiel Heidenrijk (Directeur Amsterdam health & technology center), Steven van de Vijver (Directeur urban health van het amsterdam institute for global health and development) en Derk Arts (Castor start-up voor data in de zorg), zullen spreken over de voordelen van technologische innovatie voor de zorg. Hoe pakken we het aan? Wat hebben Amsterdammers hier aan?  Jaap-Henk Hoepman (Directeur privacy & identity lab, hoofddocent privacy enhancing technologies), zal vanuit zijn expertise het plan van de gemeente bekijken. Waar zitten de valkuilen? Waar moet de gemeente op letten als het Amsterdam Living Lab van start gaat?
Maxim Februari (filosoof, jurist, schrijver en columnist) zal een kritische beschouwing geven op wat technologische innovatie betekent voor identiteit en menselijkheid.  Dit programma wordt gemaakt door De Balie en het Joep Lange Instituut, in samenwerking met het Amsterdam Health and Technology Institute (AHTI). 

Redacteur: Sophie Rutenfrans