TV NL EN

Data, Health and Care

DUUR
90 minuten

Video On Demand: De Balie TV + De Balie Vimeo. We all know Facebook and Google are trying to collect as much data as possible, and that is not undisputed. But what if we decided to use ‘big data’ to create a better world? What can be expected of the digital revolution in the field of healthcare? Emerging economies are rising stars in the field of technology: the existing system in many of these countries is weak, therefore the need for technological innovation is great. At the same time, the Netherlands is also trying to raise the bar when it comes to technology, but the question remains: how do we approach the ethical dilemmas that come with this revolution? In the series ‘Big Data & Healthcare’ we aim to research the developments in the field of technology, data and healthcare together with the Joep Lange Institute. The main question will be: how can we apply data for social innovations and healthcare, and is there a limit? Privacy over quality?
The first episode on September 5th will focus on the costs and benefits of the use of big data in the field of healthcare.
A health app can support your healthy lifestyle, but collects your data in return. Will that data become beneficial to healthcare organizations and science, or can it also be used for something else?

Questions like these are not only apparent in the Netherlands. Across borders, in countries that are still fighting aids and other tropical infections, technological innovations can offer new opportunities to reach people with information, finance and care. Especially in countries where essential data is missing, technology can offer a crucial breakthrough, in policies as well as in individual care. Because this technology can make basic needs available for a large amount of people, emerging economies are taking huge steps towards a digital society.

This program will focus on the chances of ‘big data’ for a healthier world. Is there a downside to these innovations? What moral and ethical dilemmas come to the surface when using new technology in the Netherlands, as well as in emerging economies?

With among others: : Jerome Singh (Head of Ethics and Law at the Centre for the AIDS Programme of Research in South Africa (CAPRISA)) Dianda Veldman (director of the Patient Federation Holland), Francois Venter (Deputy Executive Director of the Wits Reproductive Health and HIV Institute at the University of the Witwatersrand) and  Prof. dr. Roel Coutinho, Department of Epidemiology, UMC Utrecht.  
Dat Facebook en Google zo veel mogelijke data verzamelen is bekend en niet onomstreden. Maar wat als je ‘big data’ inzet voor een betere wereld? Wat kunnen we bijvoorbeeld in de zorg verwachten van de digitale revolutie? Opkomende economieën snellen vooruit op het gebied van technologie: het bestaande systeem is zwak en de behoefte aan data en innovatie groot. Ook in Nederland zijn er kansen voor nieuwe technologieën, maar welke ethische vraagstukken komen daarbij kijken. In de serie ‘Data, Gezondheid en Zorg’ kijken we samen met het Joep Lange Instituut naar ontwikkelingen rond technologie, data en gezondheid. De grote vraag van deze serie is: hoe kunnen we data inzetten voor sociale innovatie in de gezondheidszorg, en waar liggen de grenzen? 

Gaat privacy boven kwaliteit?
In de eerste aflevering van voeren we een debat over kosten en baten van data in de zorg.
Een gezondheidsapp kan je helpen gezonder te leven, maar verzamelt als tegenprestatie ook je gegevens. Komt die data ten goede aan de gezondheidszorg en de wetenschap, of gebeurt daar iets anders mee?

Dit vraagstuk beperkt zich niet tot Nederland. Wereldwijd zien we dat in landen waar de strijd tegen aids en andere tropische infectieziekten nog volop gevoerd wordt, de technologische vooruitgang vele malen sneller gaat dan hier. In opkomende economieën kan technologie nieuwe kansen bieden om mensen direct te bereiken met informatie, financiering en zorg. Juist waar essentiële gegevens vaak ontbreken zijn data van cruciaal belang, zowel voor beter beleid als betere individuele zorg.

Tijdens dit programma kijken we wat de kansen zijn van ‘big data’ voor een gezondere wereld. Zit er een schaduwzijde aan deze innovatie? Welke ethische vraagstukken roept nieuwe technologie in Nederland, en in ontwikkelingslanden op? Met oa: Jerome Singh (hoofd ethiek en recht bij het Centre for the AIDS Programme of Research in South Africa (CAPRISA)) Dianda Veldman (directeur/bestuurder van Patiëntenfederatie Nederlanden), Francois Venter (viroloog en vice-directeur bij het Reproductive Health and HIV Institute at the University of the Witwatersrand) en  Prof. dr. Roel Coutinho arts en voormalig directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb), RIVM. Voertaal: Engels