TV NL EN

De Balie Invites: Kishore Mahbubani

DUUR
120 minuten

Video On Demand: De Balie TV + De Balie Vimeo. The West has been at the forefront of world history for almost 200 years. But that era is over, says Kishore Mahbubani, one of Asia’s most renowned thinkers. China, India, and others in the “Rest” are rapidly overtaking the West, both at an economic and at an intellectual level. On April 14th, we will speak with the second thinker in the De Balie Invites series to find out: what is the cause of this switch? And how should the West respond? “Americans and Europeans see it as self-evident that it is their responsibility to judge what is happening in the rest of the world. Based on the idea of moral superiority. This has been tolerated for more than 200 years, but listen: that time has passed. It’s about time to start listening to the rest of the world.” – Kishore Mahbubani (Trouw). On April 14th, Mahbubani tells us about his newest book: Has the West Lost it? In this book, he writes about the decline of Western dominance, and the ignorance of the West about this fact. Mahbubani warns the West: it needs to adapt to this new reality, and it needs to do so quickly. Mahbubani investigates in a refreshing manner the myths of Western dominance with the critical perspective of an outsider. Paul Scheffer will lead the conversation with Kishore this evening. Kishore Mahbubani is a Singaporean academic and former diplomat. He is a Professor in the Practice of Public Policy at the National University of Singapore where he was formerly Dean of the Lee Kuan Yew School of Public Policy. From 1971 to 2004, he served in the Ministry of Foreign Affairs and was Singapore's Permanent Representative to the United Nations. In that role, he served as President of the United Nations Security Council in January 2001 and May 2002. Paul Scheffer (1954) is publicist and professor European studies at Tilburg University and Amsterdam University. He published several books and articles on Europe and the importance of boarders, culture and politics.  Moderator: Yoeri Albrecht Editor: Sophie Rutenfrans About De Balie Invites
In De Balie Invites, De Balie welcomes international thinkers to Amsterdam to discuss the relevant topics of this day and age. De Balie sees it as her duty to stimulate reflection and dialogue: the essentials for an open, democratic and civil society and constitutional state. Therefore we ask international speakers to open up the debate and speak about subjects that could use a new or different perspective. Subjects that describe the age we’re living in, with thinkers who will have become the key figures of our time, when we look back a hundred years from now. De Balie Invites has an impressive line-up of guest speakers. Keep a close eye on our website for updates on the next guests! Het Westen stond de afgelopen 200 jaar aan kop in de wereldgeschiedenis, maar die tijd is voorbij. Volgens Kishore Mahbubani, een van de bekendste denkers van Azië, zijn o.a. China en India hard bezig om het Westen over te nemen, op zowel economisch als intellectueel vlak. Op 14 april spreken we met de tweede denker in de serie De Balie Invites, om uit te vinden wat de oorzaak is van deze verandering. Hoe moet het Westen reageren?  ‘Amerikanen en Europeanen zien het als vanzelfsprekend dat het hun verantwoordelijkheid is om te beoordelen wat er gebeurt in de rest van de wereld. Dat is gebaseerd op het idee dat het Westen moreel superieur zou zijn. Dit heeft de rest van de wereld de afgelopen 200 jaar getolereerd, maar luister: die tijd is voorbij. Het is tijd om naar de rest van de wereld te gaan luisteren.’ – Kishore Mahbubani (Trouw)

Op 14 april vertelt Mahbubani over zijn nieuwe boek: Is het Westen de weg kwijt?In dit boek schrijft hij over het einde van de Westerse dominantie, en dat het Westen dit maar niet onder ogen wil zien. Mahbubani waarschuwt het Westen: het zal zich aan moeten passen aan de nieuwe realiteit, en snel.
Mahbubani onderzoekt op een verfrissende manier de mythes van Westerse dominantie met het kritische perspectief van een buitenstaander.
Kishore Mahbubani was rector van de Lee Kuan Yew School of Public Policy van de National University of Singapore. Van 1971 tot 2004 werkte bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en als diplomaat voor Singapore, laatstelijk als ambassadeur bij de Verenigde Naties. In die hoedanigheid was hij voorzitter van de Veiligheidsraad in januari 2001 en mei 2002. Na zijn lezing gaat Kishore Mahbubani in gesprek met Paul Scheffer (1954). Scheffer is publicist en hoogleraar Europese studies aan de universiteit van Tilburg en de Universiteit van Amsterdam. Scheffer publiceerde verschillende boeken en artikelen over Europa, het belang van grenzen, cultuur en politiek.  Yoeri Albercht zal het gesprek leiden. Redactie: Sophie Rutenfrans.
Over De Balie Invites
In de serie De Balie Invites nodigt De Balie internationale denkers uit in Amsterdam om over onderwerpen te spreken die er nú toe doen. De Balie ziet het als haar taak om reflectie en dialoog te stimuleren: noodzakelijke voorwaarden voor een open, democratische en rechtstatelijke samenleving. Daarom vragen we internationale denkers het debat open te breken en te vertellen over onderwerpen die schuren, knellen, vastzitten, en die veel mensen bezighouden. Onderwerpen die het tijdsgewricht beschrijven waar we in leven. Denkers die, als we over honderd jaar terugkijken, in de geschiedenisboeken komen te staan. De Balie Invites kent een indrukwekkende line-up aan gasten. Hou de website in de gaten voor de volgende sprekers.