TV NL EN

De Balie Invites: Zineb el Rhazoui

DUUR
90 minuten

Video on Demand:  De Balie TV en De Balie Vimeo. For English scroll down Sinds ze de aanslag op Charlie Hebdo overleefde is journaliste en activist Zineb El Rhazoui doelwit van doodsbedreigingen en daarmee de best bewaakte vrouw van Frankrijk. Ze spreekt zich fel uit tegen wat ze de wat ze de 'facistische islam' noemt en onderdrukking van vrouwen uit naam van religie. Ondanks de bedreigingen weigert ze haar toon te matigen. Op Internationale Vrouwendag spreekt ze over vrouwenrechten, de Islam en vrijheid van meningsuiting en gaat ze in gesprek met Rajae el Mouhandiz, zangeres, componiste, maker van korte films en een van de 500 meest invloedrijke moslims ter wereld. “Today I wander around in a moving jail — it’s a moving cage — but in reality I am more free in my head than those who threaten me.Because their cage is inside their head. They have this cage in their brain and even if they have freedom of movement it is their spirit and their reason and intelligence that is imprisoned. I am much freer than them,” zei El Rhazoui onlangs in New York Times. El Rhazoui zal tijdens dit programma geïnterviewd worden door directeur van De Balie Yoeri Albrecht. Rajae el Mouhandiz zal het programma tevens muzikaal begeleiden. Zineb el Rhazoui studeerde Engels en Arabisch aan de Sorbonne in Parijs en vervolgens godsdienstsociologie aan de EHESS in Parijs. Na haar studie werd zij docent aan de Université française d'Égypte. In diezelfde tijd was zij journalist voor het Franstalige Marokkaanse blad Le Journal hebdomadaire, waarin zij onder meer berichtte over de mensenrechtensituatie in Marokko en het conflict in de Gazastrook. Zij was in 2009 medeoprichter van de mensenrechtenbeweging MALI (Mouvement alternatif pour les libertés individuelles). Na de Arabische Lente ontvluchtte ze Marokko en begon ze met haar werk op de redactie van Charlie Hebdo. Afgelopen jaar publiceerde ze haar nieuwe boek Détruire le Fascisme Islamique (Destroy Islamic Fascism). De weg die ze aflegde is vastgelegd in de documentaire Nothing is Forgiven. Rajae el Mouhandiz is zangeres, componiste, maker van korte films en (muziek)theater. Ze maakt Maghreb pop, soul en jazz. Rajae initieerde vanuit Ierland en New York de theaterproductie Hijabi Monologen NL. Deze werd door Fonds voor Cultuurparticipatie genomineerd voor een Gouden C. Sinds 2017 is Rajae opgenomen in de nieuwe makers-regeling van het Fonds Podiumkunsten om haar eigen signatuur in muziektheater te ontwikkelen in Nederland, Marokko en de VS in 2017/2018. In 2017 maakte zij onderzoeks-voorstelling Thuis, Ontheemd. Rajae is de afgelopen 9 jaar achtereen op de lijst van de 500 meest invloedrijke moslims ter wereld geplaatst, en is een Ariane de Rothschild Fellow. Over De Balie Invites
In de serie De Balie Invites nodigt De Balie internationale denkers uit in Amsterdam om over onderwerpen te spreken die er nú toe doen. De Balie ziet het als haar taak om reflectie en dialoog te stimuleren: noodzakelijke voorwaarden voor een open, democratische en rechtstatelijke samenleving. Daarom vragen we internationale denkers het debat open te breken en te vertellen over onderwerpen die schuren, knellen, vastzitten, en die veel mensen bezighouden. Onderwerpen die het tijdsgewricht beschrijven waar we in leven. Denkers die, als we over honderd jaar terugkijken, in de geschiedenisboeken komen te staan. De Balie Invites kent een indrukwekkende line-up aan gasten. De eerstvolgende spreker in de reeks is voormalig voorzitter van de Veiligheidsraad Kishore Mahbubani. Klik hier voor meer informatie. Voertaal: Engels Redactie: Ianthe Mosselman LET OP: Aangepaste Toegangsregels 8 maart 2018 Toegangsbewijzen zijn uitsluitend via de website te verkrijgen (max 1 per persoon), er kan niet gereserveerd worden en er is geen verkoop bij de deur. Toegang is alleen mogelijk met uw uitgeprinte e-ticket. Er kan naar uw identificatiebewijs gevraagd worden. Tassen mogen niet mee de zaal in, er is geen garderobe dus neem zo min mogelijk mee. In het kader van veiligheidsmaatregelen bestaat de mogelijkheid van visitatie en screening. Zorg dat je minimaal een half uur van tevoren, aanwezig bent in verband met tassencontrole. Na aanvang is er geen toegang tot de zaal. Tijdens dit evenement zijn onze huisregels van toepassing. Met het bestellen van een toegangskaart voor dit specifieke evenement stemt u in zich te houden aan onze huisregels.   Foto: Gabriela Hengeveld At International Women’s Day prominent journalist and feminist Zineb el Rhazoui will speak at De Balie about women’s rights, freedom and equality. El Rhazoui was a staff writer for Charlie Hebdo at the time of the attack at the magazine’s office. She survived, because she was in her birth country Morocco when the violence took place. Her personal experiences with institutionalized discrimination of women and press censorship in the name of Islam in her country of birth, made her an atheist and feminist. El Rhazoui continues to speak out for women’s rights and freedom of speech even though this condemns her personal freedom. She receives death treats daily, but refuses to be silenced.  “Today I wander around in a moving jail — it’s a moving cage — but in reality I am more free in my head than those who threaten me. Because their cage is inside their head. They have this cage in their brain and even if they have freedom of movement it is their spirit and their reason and intelligence that is imprisoned. I am much freer than them,” El Rhazoui recently said in New York Times. Zineb el Rhazoui will be interviewed by De Balie director Yoeri Albrecht during this program.  Singer, artist, producer and poet Rajae el Mouhandiz will join in conversation this evening and will musically accompany the program.  Zineb el Rhazoui studied English and Arabic at the Sorbonne University in Paris and obtained a master’s degree in sociology of religion at graduate school EHESS. After graduating, El Rhazoui teached at the Université française d'Égypte. During that time, she also started her career as a journalist writing for the Moroccan weekly Le Journal hebdomadaire, where she covered stories about human rights in Morocco and the conflict in Gaza. In 2009 she co-founded the pro-democracy, pro-secularism movement MALI (Mouvement alternatif pour les libertés individuelles). El Rhazoui was arrested three times by the Moroccan government for criticizing it. After the Arabic Spring she fled Morocco and started writing for Charlie Hebdo. Last year she published her new book Détruire le Fascisme Islamique (Destroy Islamic Fascism). Her story, from censored journalist in Morocco to the most heavily guarded woman of France, is captured in the documentary Nothing is Forgiven.

Rajae el Mouhandiz is a singer, composer, short film maker and (music) theater maker. She produces Maghreb pop, soul and jazz. With a British Council grant and a US licence she initiated and produced theater production Hijabi Monologues NL (nominated for the Golden C award). Performing Arts Fund NL has rewarded her the New Makers Grant to further develop her signature style & audience in the Netherlands, Morocco and the USA in 2017/2018. In 2017 she created a research music theatre production titled Home, Displaced. In the last 9 years in a row Rajae was listed in the arts and culture section of the annual list of the 500 most influential Muslims in the World. About De Balie Invites
In De Balie Invites De Balie welcomes international thinkers to Amsterdam to discuss the relevant topics of this day and age. De Balie sees it as her duty to stimulate reflection and dialogue: the essentials for an open, democratic and civil society and constitutional state. Therefore we ask international speakers to incite debate and to speak about subjects that keep us occupied, that keep confronting us or that could use a new or different perspective. Subjects that describe the age we’re living in, with thinkers who will have become the key figures of our time, when we look back a hundred years from now. De Balie Invites has an impressive line-up of guest speakers. The next guest invited for the series is former President of the United Nations Security Council Kishore Mahbubani. Click here for more information. Language: English Editor: Ianthe Mosselman PLEASE NOTE: Special access rules on the 8th of March 2018 Entrance tickets are only available through our website (max. 1 per person). It’s not possible to make any reservations, and no tickets sales on the evening itself. Entrance is only possible with a printed e-ticket. It is possible that you will be asked to show your ID. Bag control at the entrance, we advise you not to take a lot of luggage with you. Due to security measures, there is a possibility of screening and body check. Make sure you arrive at De Balie at least half an hour before the program starts as all bags will be checked. No entrance after the programme has started. During this event, our house rules are applicable. By purchasing your ticket, you confirm to take note to these rules and adhere to the code of conduct.