TV NL EN

De Balie leert #13

DUUR
120 minuten

Gemist? Video's komen op De Balie TV en De Balie Vimeo. Tijdens deze speciale editie van De Balie leert zijn pioniers Jos de Blok (oprichter Buurtzorg) en René Kneyber (docent, lid van de onderwijsraad, columnist Trouw) te gast. In een interactief programma zullen ze u inzicht bieden in de urgentie om weerstand te bieden tegen de huidige afrekencultuur en bureaucratie in de zorg- en onderwijssector. Het kernidee is collectieve professionele autonomie te organiseren en daar buiten uitsluitend nog systemen te organiseren die ondersteunend zijn aan goed onderwijs en goede zorg. De nieuwe route voor onderwijs is door Kneyber – met Jelmer Evers -geschetst in 'Het Alternatief. Weg met de afrekencultuur in het onderwijs!' (2013) en ‘Het Alternatief II. De ladder naar autonomie’ (2015); die voor de zorg is door de Blok en anderen uitgestippeld in 'Het Alternatief voor de zorg. Humaniteit boven bureaucratie' (2015). Op deze avond zullen Jos de Blok en René Kneyber samen met u aan de hand van concrete casussen oplossingsrichtingen formuleren waarmee u zelf in uw eigen organisatie aan de slag kan. Aan denktafels van 10 personen bespreken we deze casussen en aan het eind koppelen we per tafel 1 handelingsperspectief plenair terug aan de zaal. Professioneel Activisme Lab & 10 jaar Beroepseer
In 2016 is het tien jaar geleden dat stichting Beroepseer is opgericht. In die tien jaar heeft de stichting zich met hart en ziel ingezet om professionals in de (semi-)publieke sector te ondersteunen en te bemoedigen om naar eer en geweten hun werk te kunnen doen. Het jubileumjaar staat in het teken van professioneel activisme. HetProfessioneel Activisme Lab bestaat uit een reeks van workshops die je aan het denken en werken zet over wat activisme voor jouzelf, je organisatie en je beroepsgroep kan betekenen. In het Lab treden professionals op die ideeën hebben over professioneel activisme en dat ook zelf in praktijk brengen. Deze bijeenkomst vormt de afsluiting van het lab. Het programma start om 20:30 en duurt tot 22:30. Het belooft een inspirerende en activerende avond te worden.