TV NL EN

De Balie leert #9

DUUR
120 minuten

'Als het regent in de samenleving, giet het in de klas.' Kees Schuyt (2006) in zijn essay 'Het onderbroken ritme: opvoeding en onderwijs in een gefragmenteerde samenleving.' Zodra maatschappelijke problemen zich concreet aandienen wordt er al snel geroepen dat het onderwijs ze moet oplossen.
Van radicalisering tot leren programmeren, van democratische kernwaarden tot mindfullnesstraining: de school is de plek waar ouders, overheid en bedrijfsleven zich toe richten om de maatschappij 'van onderop' te verbeteren. PO- en VO-scholen laveren continue tussen de eigen autonome onderwijskundige opdracht en datgene wat 'anderen' van hen verwachten of willen. Ouders die zich te veel of juist te weinig bemoeien met de ontwikkeling van hun kind. De overheid die schippert tussen democratische inspraak en autoritair beleid en haar lange termijn visie moeilijk kan verzoenen met de politieke winden. Het bedrijfsleven dat 21st century skills wil ontwikkelen en haar toekomstige werknemers klaargestoomd wil zien om te concurreren op internationaal niveau. De kunst- en cultuursector die het belang van creativiteit en artistieke expressie voorop stellen. De academische wereld die het kritisch denkniveau van leerlingen wil stimuleren. Enzovoort. Tegelijkertijd zijn bovenstaande partijen als stakeholders onlosmakelijk verbonden aan scholen en is het van belang een goede balans te vinden tussen hen en de onderwijsprofessionals die de dagelijkse praktijk ten uitvoer brengen. Scholen die een goede balans vinden tussen de eigen autonome onderwijskundige opdracht en de veranderlijke maatschappij bieden de kans om het kloppende hart van de samenleving te zijn. Wat is er voor nodig om deze balans te vinden? In 2 deelsessies gaan we hierover praten in kleine groepen van 10 bezoekers per tafel: Over ouderparticipatie en medezeggenschap: Ouders kunnen de ontwikkeling van hun kind enorm ondersteunen door actieve participatie met betrekking tot de school. De professionele docent kan geholpen worden door ouders in de begeleiding van de leerlingen thuis en in de klas. De school kan profiteren van specifieke expertise van ouders in de organisatie. Ouderparticipatie kan de kwaliteit van het onderwijs verbeteren, maar ook belemmeren. In de eerste deelsessie staat de volgende vraagstelling centraal:
Hoe verhoudt ouderparticipatie zich tot het oordeel van de docent als professional en de school als organisatie? Over organisaties buiten de school en gezonde burgerlijke ongehoorzaamheid: De school staat letterlijk en figuurlijk midden in de samenleving. Sommige scholen kiezen ervoor om de buitenwereld actief de school binnen te halen, andere scholen kiezen meer voor een gesloten omgeving. Deze accenten worden gelegd naar lokale context en de autonome visie van de school. De behoeften van (lokale) organisaties buiten de school (overheid, bedrijfsleven en anderen) kunnen bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs, maar er ook aan afdoen. In de tweede deelsessie staat de volgende vraagstelling centraal:
Hoe verhoudt de autonome taak van de school zich tot de behoeften van de samenleving? Met als gastspreker Selma Klinkhamer, directeur Vakcollege De Hef, en Helga Bongers, leerkracht bij OBS Op 't Hof uit Tricht – beide scholen zijn winnaar van de Nationale Onderwijsprijs 2015. De avond wordt gemodereerd door Felix Rottenberg.  Redactie: Rik Seveke (De Balie)