TV NL EN

De Balie Live met Floris Alkemade en Floor Milikowski

Vanuit een lege De Balie zonder publiek: een gesprek over de toekomst van Nederland

Interview door
Tim Wagemakers

Beiden staan bekend als kritische denkers als het gaat om de ruimtelijke inrichting in Nederland. Floris Alkemade is onze Rijksbouwmeester en publiceert op 16 april zijn boek De Toekomst van Nederland – De kunst van richting te veranderen. Floor Milikowski, journalist en sociaal geograaf, legde net de laatste hand aan haar boek Een klein land met verre uithoeken, waarin ze een tijdsbeeld schetst van dorpen en steden, bewoners en bestuurders op zoek naar houvast in een veranderende wereld. Hoe willen we dat ons land eruit ziet?

Vanuit een lege De Balie spreekt programmamaker Tim Wagemakers met twee van de meest interessante denkers in Nederland als het gaat om hoe we ons land inrichten en besturen. Met dit gesprek nemen we een voorschot op het grote publieksprogramma op 28 augustus, als we hopelijk weer met publiek samen mogen komen.

Floor Milikowski & Een Klein Land met Verre Uithoeken
Hoe willen we dat het land eruitziet – en wie kan, wil of moet daar invloed op uitoefenen? Naarmate Nederland verandert in een lappendeken van winnaars en verliezers, wordt de urgentie om in te grijpen groter. Het nieuwe boek van sociaal geograaf en journalist Floor Milikowski laat zien hoe krimp en groei al jaren wel of niet terecht de bestuurlijke agenda bepalen. Op 28 augustus organiseert De Balie een grote avond n.a.v dit nieuwe boek dat op 25 augustus uitkomt. Koop je tickets (inclusief of zonder boek) hier.

Je kunt bij Scheltema ook het boek al los voorbestellen.

Floris Alkemade & De Toekomst van Nederland
Nederland staat voor een aantal complexe vraagstukken. De klimaatverandering, de vergrijzende samenleving, de overstap naar hernieuwbare energie, het nijpende tekort aan woningen en de verduurzaming van de landbouw. Als rijksbouwmeester is Floris Alkemade direct betrokken bij studies die zich richten op de toekomst van Nederland. In dit boek beschouwt hij in het licht van de grote vragen die op ons afkomen het belang en de aard van de achterliggende culturele thema’s.

Het boek is ook hier te bestellen.

Nu alle zalen gesloten zijn, wil De Balie de ontmoeting en het publieke gesprek voortzetten met De Balie Live. Programmamakers spreken in De Balie Live vanuit een lege zaal met gasten over kunst, cultuur en de actualiteit. De gesprekken worden opgenomen en uitgezonden op de homepage van De Balie, en zijn later terug te zien op de Verdiepingspagina. 

Sprekers

Floor Auteur van ‘Een klein land met verre uithoeken’
Floris AlkemadeRijksbouwmeester, auteur van ‘De Toekomst van Nederland’