TV NL EN

De Balie x Holland Festival: Javanese Mysticism

DUUR
90 minuten

Video On Demand: De Balie TV + De Balie Vimeo. Mysticism and magic make up an essential part of Indonesian society. Both phenomena influence daily rituals as well as the way how the dominant religion, Islam, is practiced. What is the role of mysticism in Indonesian daily life? And how does it function as a force against Islamic fundamentalism? The recent conviction of Ahok, governor of Jakarta, for blasphemy, is according to some people an example of how Indonesia is getting more monotheistic and less pluralistic. A country where there is less and less space for the syncretic interpretation of religion. The Pancasila, the five principles of Indonesia that work as a way to unify the country, and that propagate religious diversity, are being considered less and less important by a majority of the Indonesian population. During this night professor of religious experience Antoon Geels will give a lecture about the origin and the different dimensions of Javanese mysticism, the mystical experience and the influence of mysticism in daily life. With the Indonesian writer Ayu Utami and filmmaker Garin Nugroho we engage in a conversation about the role of Javanese mysticism in their work and we will try to get an answer to the question how Indonesia can use the power and tradition of mysticism to guarantee pluriformity and tolerance. Sinta Wullur & friends will perform during this night with a gamelan gadhon ensemble with the soft instruments of the orchestra: gendèr, slenthem, rebab, suling and siter. Vocals: Sinta Wullur. Musicians: Maarten van den Berg, Harry Willemsen, Renadi Santoso and Ruth Andrews. Presentation: Chris Keulemans Garin Nugroho is one of the leading contemporary filmmakers in Indonesia. During the Holland Festival his film Setan Jawa (Javanese devil) is shown, about a man who engages in a pact with the devil to get rich. A film interwoven with mysticism, inspired by the classical German black and white movies and wajang: Indonesian shadow puppet game that is usually accompanied by Gamelan music.  Writer Ayu Utami gained international fame with her novel The Number Fu (2008). In the book the theme mysticism in Middle – Java, or whats left of it, is central. Utami explores the intersections of monotheism, mysticism and modernism. In the novel, she presents a method to deal with the deep pluriformity that is a central trait of Indonesian society.  Professor Antoon Geels teaches religious studies at the Swedish university of Lund and wrote the book Subud and the Javanese mystical tradition. Voertaal: Engels Mystiek en magie vormen een essentieel onderdeel van de Indonesische samenleving. Beiden beïnvloeden zowel de dagelijkse rituelen als de manier hoe men de dominante religie, Islam, beleeft en praktiseert. Wat is de rol van mystiek binnen het leven van alledag in de Indonesische archipel? En hoe fungeert mystiek als een kracht tegen Islamitisch fundamentalisme? De recente veroordeling van Ahok, de gouverneur van Jakarta, voor godslastering , is volgens sommige een voorbeeld van een Indonesië dat steeds monotheïstischer wordt en waar steeds minder ruimte is voor een syncretische interpretatie van religie. De Pancasila, de vijf principes van Indonesië die fungeren als nationaal bindmiddel, en die religieuze diversiteit voorstaan wordt steeds minder belangrijk geacht door een meerderheid van de Indonesische bevolking.

Tijdens deze avond zal religie professor Antoon Geels een lezing geven over de herkomst en verschillende dimensies van Javaanse mystiek, de mystieke beleving, en de invloed van mystiek in het leven van alledag. Met de Indonesische schrijver Ayu Utami en filmmaker Garin Nugroho gaan we in gesprek over de rol van Javaanse mystiek in hun werk en proberen we een antwoord op de vraag te formuleren hoe Indonesië de kracht en traditie van mystiek kan gebruiken om pluriformiteit en tolerantie te waarborgen.

Sinta Wullur & friends treden tijdens deze avond op met gamelan gadhon ensemble met de zachte instrumenten van het orkest: gendèr, slenthem, rebab, suling en siter. Zang: Sinta Wullur, Muzikanten: Maarten van den Berg, Harry Willemsen, Renadi Santoso en Ruth Andrews.

Presentatie: Chris Keulemans Garin Nugroho is een van de meest toonaangevende filmmakers van Indonesië. Tijdens het Holland Festival wordt zijn film Setan Jawa (Javaanse duivel) getoond, over een man die een pact sluit met de duivel om rijk te kunnen worden. Een film doorvlochten van mystiek, geïnspireerd op klassieke Duitse zwartwit films en wajang: Indonesisch schaduwpoppenspel dat doorgaans vergezeld gaat van gamelanmuziek.  Schrijver Ayu Utami brak internationaal door met haar roman Het getal Fu (2008). In dit boek staat het thema mysticisme in Midden-Java, of wat daar nog van over is centraal. Utami verkent het gebied waar monotheïsme, mysticisme en modernisme elkaar raken, verdringen of aanvullen. In de roman presenteert Ayu Utami een methode om om te gaan met de diepe pluriformiteit die eigen is aan de Indonesische samenleving. Professor Antoon Geels doceert religiestudies aan de Zweedse Universiteit van Lund en schreef o.a. het boek Subud and the Javanese mystical tradition.  Voertaal: Engels De Balie organiseert i.s.m. het Holland Festival twee programma’s over Indonesië.