TV NL EN

Nieuwe helden gezocht

Welke helden passen wél in onze huidige samenleving? Drie sprekers pitchen een nieuwe held die onze bewondering verdienen, maar die tot nu toe nog onbekend zijn bij het grote publiek.

Programmamaker

 

Afgelopen jaren zijn er veel helden van hun sokkel gevallen. Nederlandse ‘zeehelden’, maar ook de #MeToo-discussie en het Michael Jackson incident ontmaskerde vele ”helden”. Wie kunnen we tegenwoordig nog zien als held?

Tijdens dit programma zullen drie experts een nieuwe held pitchen. Agnes Cremers houdt een pleidooi om Wilhelmina Drucker op te nemen in ons heldenbestand. Nancy Jouwe vindt dat iedereen Sojourner Truth zou moeten kennen. En Marjan Schwegman heeft een held uit de Tweede Wereldoorlog gekozen. Helden die wél passen in de huidige samenleving, waar we ons aan op kunnen trekken en die onze bewondering verdienen, maar die tot nu toe nog onbekend zijn bij het grote publiek.

Lotte Jensen (Neerlandica en filosoof) en Gaston Franssen (docent aan de UvA) gaan in gesprek over de menselijke neiging tot het vereren van helden. Waarom willen we anderen op een voetstuk plaatsen? En wie deelt de stempel van ‘held’ uit?

OVER DE SPREKERS

Lotte Jensen is neerlandica en filosoof. Het onderzoek van Lotte Jensen concentreert zich op nationale identiteitsvorming vanuit een Europees en cultuurhistorisch perspectief. Ze komt daardoor in haar onderzoek vaak helden tegen.

Marjan Schwegman is historica en voormalig directeur van het NIOD. Haar onderzoek beweegt zich op het terrein van ‘gender, oorlog en natievorming’, met speciale aandacht  voor het thema van de ‘vechtende vrouw’.

Nancy Jouwe is cultuurhistoricus en werkte 20+ jaar in de NGO sector als projectmanager, directeur en curator op het snijvlak van vrouwenrechten, transnationale bewegingen en kunst, cultuur & erfgoed.
Daarnaast doceert ze bij de Willem de Kooning Academie, Amsterdam University College en CIEE.

Agnes Cremers is publiekshistorica en mede-eigenaar van Van Gisteren. VanGisteren is initiatiefnemer van F-Site, een project waarbij vrouwengeschiedenis toegankelijk wordt gemaakt door lesmateriaal voor scholen aan te bieden. Daarnaast is ze managing director bij Bureau Clara Wichmann.

Gaston Franssen is universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doet onderzoek naar Nederlandse literatuur en cultuur, narrativiteit en celebrity. In 2016 organiseerde hij in Amsterdam een driedaags internationaal congres over celebrity; ook maakt hij deel uit van de redactie van het academische tijdschrift Celebrity Studies.

 

Wat Maakt Ons Mens
In 2019 start De Balie in samenwerking met Kerk en Wereld de serie ‘Wat Maakt Ons Mens’. Daarin vraagt De Balie kunstenaars, politici, schrijvers en andere denkers deze vraag te beantwoorden vanuit hun eigen discipline. Zij spreken zich n.a.w. uit over ‘de scheppende mens’, ‘de stervende mens’ en ‘de heroïsche mens’. 

 

 

 

Speakers

Stephanie AfrifaCurator en presentator
Lotte JensenNeerlandica en filosoof.
 Marjan SchwegmanHistorica en voormalig directeur van het NIOD.
Nancy JouweCultuurhistoricus, onderzoeker, curator & projectleider op het gebied van culturele en sociale bewegingen in postkoloniaal Nederland
Agnes CremersPubliekshistorica en mede-eigenaar van Van Gisteren.
Gaston FranssenUniversitair docent aan de UvA, maakt deel uit van de redactie van Celebrity Studies en doet onderzoek naar Nederlandse literatuur en cultuur, narrativiteit en celebrity.

Foto credit: Inge Hoogland