TV NL EN

De Innovatieagenda – cultuureducatie in de 21e eeuw

DUUR
90 minuten

Reserveer voor dit programma via de website www.cultuureducatieinamsterdam.nl

Beslis mee en formuleer de Amsterdamse Innovatieagenda voor cultuureducatie in de 21e eeuw als afsluiting van de Maand voor de Cultuureducatie.

In een maatschappij waarin creativiteit en innovatief denken steeds belangrijker zijn, is kunstonderwijs van essentieel belang. De makersmovement stelt voor het complete onderwijs om te gooien en het creatieve proces centraal te stellen. Tijdens deze bijeenkomst formuleren we in drie sessies aanbevelingen voor de innovatie van cultuureducatie, binnen- en buitenschools. Deze Innovatieagenda voor cultuureducatie in de 21e eeuw wordt als afsluiting van de Maand voor de Cultuureducatie aangeboden aan de gemeenteraad. In april 2015 organiseert Mocca de Maand van de Cultuureducatie met debatten, expertmeeting, netwerkbijeenkomsten en een werkconferentie. Toegang is gratis, reserveren verplicht.

Uitgebreide informatie over het programma met sprekers en reserveren via: www.demaandvandecultuureducatie.nl.

Overige bijeenkomsten van de Maand van de Cultuureducatie: 1 april 20.00 – 22.00 uur, De Balie
Het Grote Cultuureducatiedebat Amsterdam
Tien jaar Voucherbeheer, vraagsturing, cultuureducatieregelingen en het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Wat gaat er goed en wat kan er beter? 8 april, 20.00 – 22.00 uur, Vondel CS
Cultuureducatie XXL
Ga in gesprek met jongeren, scholen, denkers en het culturele veld over burgerschapsvorming en identiteitsontwikkeling. 14 april 20.00 – 22.00 uur, Vondel CS, netwerkborrel na afloop
ATANA&MOCCA: diversiteit en talentontwikkeling
De kunstvakopleidingen schreeuwen om cultureel divers talent. Hoe vergroten we de aanwas? Met De Theatervooropleiding, Toneelschool Amsterdam, Theater DeGasten, e.v.a.. 15 april 09.30 – 17.00 uur, De Meervaart
Cultuureducatie in Amsterdam 2015 ‘De Kunst van het Kijken’
Het jaarlijkse congres over ontwikkelingen in cultuureducatie voor het Amsterdamse onderwijs en het culturele veld, inclusief een Cultuureducatie informatiemarkt met 100 stands. 23 april 20.00 – 22.00 uur Vondel CS
Kunst beschouwen 3.0
Een levendig debat tussen ‘vraag’ een ‘aanbod’ in Lagerhuisopstelling. Met jongeren, experts, culturele instellingen, cultuurcoördinatoren, scholen en snelle denkers