TV NL EN

De Koplopers: Verhitte stad

Moeten we onze stad niet veel beter beschermen tegen hitte?

Programmamaker
programmamaker
Kees Foekema
in samenwerking met
het logo van regieorgaan sia
Regieorgaan SIA
Steeds vaker maakt klimaatverandering de stad onaangenaam heet. Met name in steden zorgt dit voor hittestress, ziekte en oversterfte. Het zadelt ons op met een even urgent als ingewikkeld probleem. Hoe zorgen we dat de stad leefbaar blijft? Hoe maken we hem klimaatbestendig?

Naast de toename van de hittegolven speelt bovendien dat het in steden vaak warmer is dan erbuiten. De warmte kan er moeilijk weg, zodat het ’s nachts in Amsterdam zomaar 6 graden warmer kan zijn dan vlak erbuiten. Bewoners van dichtbebouwde wijken lopen hierdoor een verhoogd risico op gezondheidsproblemen.

Ga er maar aan staan als stadsbestuurder, belast met de leefbaarheid van iedere inwoner. Want waar te beginnen? Hoe stampen we klimaatbestendige stedenbouw uit de grond, die leidt tot minder sociale ongelijkheid en niet meer? Wat, of misschien ook wel wie, verdient nu prioriteit?

Sprekers:

Jeroen Kluck is lector Water in en om de stad aan de Hogeschool van Amsterdam en brengt de hitte van van de stad in kaart. Hij doet onderzoek naar richtlijnen om maatregelen te nemen die helpen tegen een heet stadsklimaat.

Ruwan Aluvihare is landschapsarchitect en hoofdontwerper Openbare ruimte bij de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam. Hij was projectleider van het nieuwe Leidseplein en ontwerpt nu onder andere het Westelijke Havengebied van Amsterdam.

Ingrid Houtepen behartigt namens Stichting !Woon de belangen van bewoners in de stad Amsterdam. De stichting krijgt steeds meer meldingen van bewoners dat hun huis te warm is.

Teun van der Keuken modereert deze avond. Hij is journalist en columnist.

Martin Knuijt is oprichter van OKRA Landschapsarchitecten en leidde onze videomakers rond langs de Westerkade in Rotterdam.

Een gedeelte van dit programma speelt zich af buiten De Balie. Hierdoor is het programma online niet volledig te volgen, maar start de livestream om 20.15 uur. Op 8 juli komt het programma integraal online als video.

De Koplopers is een samenwerking met Regieorgaan SIA. SIA bevordert de kwaliteit en de impact van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen. In de serie De Koplopers bespreken we de grootste maatschappelijke vraagstukken die we in Nederland de komende jaren samen het hoofd moeten gaan bieden. We onderzoeken wat we kunnen verbeteren door goed grondgebruik. Elke keer staan twee koplopers centraal: Waarom lukt het bij hun wel, en waarom kunnen of willen hun buren nog niet mee in de transitie? Deze vraag beantwoorden we met lectoren van hogescholen die praktijkonderzoek doen, politici die verantwoordelijk zijn voor de regels en ervaringsdeskundigen die een oplossing zoeken.

Sprekers

Jeroen KluckLector ‘Water in en om de stad’
Ruwan AluvihareLandschapsarchitect
Ingrid Houtepen!Woon
Teun van de KeukenJournalist en schrijver