TV NL EN

De paling is ook een Amsterdammer

Ambassade van de Noordzee presenteert nieuwe perspectieven op milieupolitiek

Foto: Lodewijk van Walraven / NIOZ, Rik van SantenConcept & design: Corine Datema

Georganiseerd door
moderator
Mirthe Frese
Voertaal
Nederlands
Zowel de coronapandemie als klimaatverandering leggen pijnlijk bloot dat de mens de aarde niet alleen bewoont. Ook planten, dieren en microben geven onze wereld vorm en zijn zodoende politieke actoren. Maar hoe geef je niet-mensen een politieke stem en maak je hen aanwezig in het publieke gesprek? Bevat de huidige democratie voldoende instrumenten om de belangen van niet-mensen te behartigen? Deze avond presenteert de Ambassade van de Noordzee drie Noordzeecasussen die nieuwe perspectieven verkennen voor de natuurlobby.

In 2020 zijn drie teams, in opdracht van de Ambassade van de Noordzee, gestart met veldonderzoek naar de Noordzee. Team Onderwatergeluid maakt via metingen en opnames een voorstelling van het geluidslandschap onder water. Wat is de impact van het geluid van mensen op het zeeleven? Team Stem voor de Paling onderzoekt de relatie tussen Amsterdammers en de paling. Team Toekomst van de Delta onderzoekt nieuwe manieren van samenleven en ruimtelijke ordening rondom de Oosterschelde en biedt handvatten voor inclusieve kustbescherming.

De drie teams presenteren hun projecten in De Balie. Op welke manieren biedt hun onderzoek nieuwe perspectieven voor klimaatactivisme en de natuurlobby? Hierover gaan we in gesprek met Anna Herweg, natuurlobbyist bij de Groene 11, bestuurder Antoin Deul en activist Chihiro Geuzebroek.

Sprekers over de Noordzee-casussen zijn onder meer: antropoloog Darko Lagunas, wetenschapper en bestuurder van de Waddenacademie Katja Philippart, kunstenaars Sheng-Wen Lo en Yi-Fei Chen, kunstenaar Theun Karelse, landschapsarchitect Thijs de Zeeuw en kunstenaar Xandra van der Eijk.

Sprekers

Chihiro GeuzenbroekActivist
Antoin DeulBestuurder
Anna HerwegNatuurlobbyist Groene 11
Katja PhilippartWetenschapper en bestuurslid Waddenacademie
Darko LagunasAntropoloog
Sheng-Wen LoKunstenaar
Theun KarelseKunstenaar
Thijs de ZeeuwLandschapsarchitect
Xandra van der EijkKunstenaar
Welkom in het Parlement van de Dingen 19 – 27 november

Dit programma is onderdeel van de manifestatie Welkom in het Parlement van de Dingen die de Ambassade van de Noordzee samen met de Stichting Internationale Spinozalens en vele partners organiseert. Aanleiding is de uitreiking van de Spinozalens aan de Franse filosoof en socioloog Bruno Latour, uit handen van burgemeester van Amsterdam Femke Halsema, op 24 november 2020 in Felix Meritis in Amsterdam. Latours denken over de politieke representatie van niet-mensen in een ‘parlement van de dingen’ is een inspiratiebron voor velen en daarom aanleiding voor een serie educatie en publieksactiviteiten in o.a. Amsterdam, Nijmegen, Den Haag en Groningen.

Lees over de manifestatie op www.parlementvandedingen.nl

Met dank aan: Amarte Fonds, Amsterdams Fonds voor de Kunst; ASML; Bankgiro Loterij Fonds; Barco; DPG Media; Gemeente Amsterdam; Gravin van Bylandt Stichting; Iona Stichting; imec; Pauline Fonds; Pauwhof Fonds; Prins Bernhard Cultuurfonds; SHV; Stichting Dialoog; Stimuleringsfonds Creatieve Industrie; Televic en Van Dijk